Patenty - oferta nr. 11/17

Nowy bisbitiofenowy analog oktanukleotydu o sekwencji nukleotydów CGCCGCCG, sposób jego otrzymywania, czujnik elektrochemiczny zawierający ten analog, sposób wytworzenia tego czujnika, pomiar z jego wykorzystaniem i jego zastosowanie

 • Opis:

  Przedmiotem niniejszego wynalazku jest niefizjologiczny bisbitiofenowy analog DNA, CGCCGCCG (C–cytozyna, G–guanina), oraz sposób jego otrzymywania w postaci warstwy polimeru wdrukowanego molekularnie (ang. molecularly imprinted polimer, MIP) za pomocą polimeryzacji elektrochemicznej w warunkach potencjodynamicznych, na przewodzącym podłożu.

  Wynalazek obejmuje także czujnik chemiczny zawierający, jako warstwę rozpoznającą, przewodzący polimer z analogiem CGCCGCCG oraz zastosowanie tego czujnika do selektywnego wykrywania i oznaczania komplementarnego oktadeoksyrybonukleotydu GCGGCGGC. 

 • Twórcy:
  Katarzyna Bartołd, Agnieszka Pietrzyk-Le, Karolina Gołębiewska, Wojciech Lisowski, Silvia Cauteruccio, Emanuela Licandro, Francis D’Souza, Włodzimierz Kutner
 • Zalety:
  • Opracowany łatwy do otrzymania oligomer CGCCGCCG jest wbudowany w trwałą i odporną chemicznie cienką warstwę polimeru, 
  • Można osadzić go na podłożach o nietypowych powierzchniach,
  • Pozwala na selektywne i odwracalne wiązanie oznaczanego oligonukleotydu, GCGGCGGC,
  • Chemoczujnik z warstwą rozpoznającą zawierającą ten oligomer wykazuje wysoką selektywność i czułość względem oznaczanego oligonukleotydu, GCGGCGGC, oraz znaczącą wykrywalność.
 • Słowa kluczowe:
  analogi DNA, polimer molekularnie wdrukowany, GCGGCGGC
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:
  • Chemia analityczna
  • Czujniki pomiarowe
  • Chemosensory do oznaczania w próbkach biologicznych
  • Sondy DNA
 • Stan zaawansowania:
  Etap badania
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Link do publikacji:

Załączniki

Powrót do listy patentów