Patenty wg dziedziny Wróć do listy

Przyrządy - technologia medyczna

 • Oferta nr. 7/18
 • Nazwa:
  Aparat do obrazowania techniką tomografii optycznej z równoległą detekcją fourierowską i sposób obrazowania techniką tomografii optycznej z równoległą detekcją fourierowską
 • Słowa kluczowe:
  OCT, obrazowanie oka
 • Oferta nr. 11/17
 • Nazwa:
  Nowy bisbitiofenowy analog oktanukleotydu o sekwencji nukleotydów CGCCGCCG, sposób jego otrzymywania, czujnik elektrochemiczny zawierający ten analog, sposób wytworzenia tego czujnika, pomiar z jego wykorzystaniem i jego zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  analogi DNA, polimer molekularnie wdrukowany, GCGGCGGC
 • Oferta nr. 6/15
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania polimeru z promotorową sekwencją TATAAA w sztucznej kasecie TATA oraz zastosowanie tego polimeru do rozpoznawania i/lub selektywnego oznaczania sześcionukleotydowej sekwencji DNA
 • Słowa kluczowe:
  sztuczna sekwencja promotorowa TATAAA, sztuczna kaseta TATA, białko wiążące TATA, aminokwasy, polimer molekularnie wdrukowany, choroby genetyczne, transkrypcja, model transkrypcji DNA, DNA i PNA.
 • Oferta nr. 29/14
 • Nazwa:
  Nowy przewodzący polimer bisbitiofenowy, wdrukowany molekularnie za pomocą białek, w tym ludzkiej albuminy, sposób jego przygotowania i jego zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  substancje organiczne, chemia analityczna, chemia nieorganiczna, diagnostyka, toksykologia, czujniki pomiarowe, techniki chemiczne, materiały niebezpieczneczujnik chemiczny, polimer wdrukowany molekularnie, wdrukowanie semi-kowalencyjne, polimer przewo
 • Oferta nr. 24/14
 • Nazwa:
  Układ mikroprzepływowy do mieszania, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy, oraz sposób mieszania dwóch segmentów płynów
 • Słowa kluczowe:
  mieszanie, układy mikroprzepływowe, diagnostyka, rozdział krwi
 • Oferta nr. 23/14
 • Nazwa:
  Układ mikroprzepływowy do sedymentacji, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy, oraz sposób przygotowana próbki krwi do analizy
 • Słowa kluczowe:
  układy mikroprzepływowe, diagnostyka, rozdział krwi