Patenty wg dziedziny Wróć do listy

Chemia - inżynieria chemiczna

 • Oferta nr. 8/18
 • Nazwa:
  Przenośne urządzenie mikroprzepływowe służące autonomicznej generacji bibliotek monodyspersyjnych kropel do cyfrowych oznaczeń analitycznych minimalnego stężenia hamującego oraz zliczania mikroorganizmów
 • Słowa kluczowe:
  emulsja, pasywna emulsyfikacja, biblioteka kropel
 • Oferta nr. 4/18
 • Nazwa:
  Hierarchicznie ustrukturyzowana warstwa makroporowatego poli(2,3'-bitiofenu) wdrukowana hormonem ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) i zastosowanie tej warstwy jako elementu rozpoznającego chemoczujnika do selektywnego oznaczania hCG
 • Słowa kluczowe:
  odwrócony opal, sferyczna nanocząstka krzemionkowa, kryształ koloidalny, makroporowatość, politiofen, powierzchniowe wdrukowywanie białek, wdrukowywanie semi-kowalencyjne, hormon ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG)
 • Oferta nr. 3/18
 • Nazwa:
  Układ mikroprzepływowy do wytwarzania monodyspersyjnych kropli
 • Słowa kluczowe:
  monodyspersyjna emulsja, krople, urządzenie mikroprzepływowe, wysokoprzepustowa produkcja emulsji
 • Oferta nr. 11/17
 • Nazwa:
  Nowy bisbitiofenowy analog oktanukleotydu o sekwencji nukleotydów CGCCGCCG, sposób jego otrzymywania, czujnik elektrochemiczny zawierający ten analog, sposób wytworzenia tego czujnika, pomiar z jego wykorzystaniem i jego zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  analogi DNA, polimer molekularnie wdrukowany, GCGGCGGC
 • Oferta nr. 1/17
 • Nazwa:
  Sposób i urządzenie do osadzania nanocząstek na wewnętrznych ścianach kapilary polimerowej z użyciem fal ultradźwiękowych
 • Słowa kluczowe:
  teflon, kapilara, fotokatalizator, warstwa, mikroreaktor
 • Oferta nr. 12/16
 • Nazwa:
  Makroporowata warstwa, o strukturze odwróconego opalu, poli(2,3'-bitiofenu) semi-kowalencyjnie wdrukowana powierzchniowo ludzką albuminą osocza krwi (HSA) i zastosowanie tej warstwy jako elementu rozpoznającego chemoczujnika do selektywnego oznaczania HSA
 • Słowa kluczowe:
  odwrócony opal, sferyczna nanocząstka krzemionkowa, kryształ koloidalny, makroporowatość, politiofen, powierzchniowe wdrukowywanie białek, wdrukowywanie semi-kowalencyjne, albumina osocza krwi ludzkiej
 • Oferta nr. 4/15
 • Nazwa:
  Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym
 • Słowa kluczowe:
  spektroskopia wzmacniana powierzchniowoosadzanie analitu, pole elektryczne
 • Oferta nr. 24/14
 • Nazwa:
  Układ mikroprzepływowy do mieszania, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy, oraz sposób mieszania dwóch segmentów płynów
 • Słowa kluczowe:
  mieszanie, układy mikroprzepływowe, diagnostyka, rozdział krwi
 • Oferta nr. 23/14
 • Nazwa:
  Układ mikroprzepływowy do sedymentacji, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy, oraz sposób przygotowana próbki krwi do analizy
 • Słowa kluczowe:
  układy mikroprzepływowe, diagnostyka, rozdział krwi
 • Oferta nr. 19/14
 • Nazwa:
  Nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania produktu pierwszego etapu wytwarzania tego kompleksu, ligand będący produktem drugiego etapu wytwarzania tego kompleksu i sposób jego wytwarzania ...
 • Słowa kluczowe:
  monomer, polimer redoksprzewodzacy, materiał elektrodowy, superkondensatory, urządzenia gromadzące energię
 • Oferta nr. 22/13
 • Nazwa:
  Układ do fotokatalitycznej degradacji lotnych związków organicznych
 • Słowa kluczowe:
  fotokataliza, czyste powietrze, lotne związki organiczne, fotoreaktor, degradacja
 • Oferta nr. 41/11
 • Nazwa:
  Sposób otrzymywania bromowanych nanorurek węglowych
 • Słowa kluczowe:
  nanorurki węglowe, CNTs, brom, bromowanie
 • Oferta nr. 23/11
 • Nazwa:
  Układ mikroprzepływowy do zasilania w płyny zespołu dysz
 • Słowa kluczowe:
  dysze polimerowe, suszenie rozpyłowe