Patenty wg dziedziny Wróć do listy

Przyrządy - optyka

 • Oferta nr. 7/18
 • Nazwa:
  Aparat do obrazowania techniką tomografii optycznej z równoległą detekcją fourierowską i sposób obrazowania techniką tomografii optycznej z równoległą detekcją fourierowską
 • Słowa kluczowe:
  OCT, obrazowanie oka
 • Oferta nr. 6/19
 • Nazwa:
  Sposób wykrywania bakterii termotolerancyjnych z rodzaju Campylobacter spp. w żywności
 • Słowa kluczowe:
  powierzchniowo-wzmocniona spektroskopia Ramana (SERS), platforma SERS, detekcja mikriorganizmów
 • Oferta nr. 5/18
 • Nazwa:
  Platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy
 • Słowa kluczowe:
  powierzchniowo-wzmocniona spektroskopia Ramana, ogniwa fotowoltaiczne, platforma SERS, detekcja mikriorganizmów, spektroelektrochemia
 • Oferta nr. 3/17
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania nanometrycznych krystalicznych cząstek TiO2 na powierzchni materiału węglowego pochodzącego z biomasy lignocelulozowej
 • Słowa kluczowe:
  Zol-żel, Ultradźwięki, Fotokataliza, Materiały węglowy, Biomasa lignocelulozowa, Synteza organiczna, Oczyszczanie powietrza i wody.
 • Oferta nr. 14/16
 • Nazwa:
  Nasycalny absorber i sposób synchronizacji modów w laserze
 • Słowa kluczowe:
  ultrakrótkie impulsy laserowe, laser światłowodowy
 • Oferta nr. 3/16
 • Nazwa:
  Wielokolorowa migawka optyczna do modulacji natężenia wiązki laserowej i sposób szybkiego przełączania centralnej długości fali impulsów laserowych z zastosowaniem tej migawki
 • Słowa kluczowe:
  migawka optyczna, laserowa mikroobróbka materiałów, lasery femtosekundowe
 • Oferta nr. 3/15
 • Nazwa:
  Sposób synchronizacji czasowej laserów impulsowych
 • Słowa kluczowe:
  laser, synchronizacja elektroniczna
 • Oferta nr. 17/14
 • Nazwa:
  Platforma do badań substancji chemicznych oraz mikroorganizmów techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i sposób jej otrzymywania
 • Słowa kluczowe:
  platforma SERS, bakterie, mikroorganizmy, mikrowłókna, nanowłókna
 • Oferta nr. 1/14
 • Nazwa:
  Platforma i jej zastosowanie do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, techniką powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana oraz sposób osadzania tych mikroorganizmów na wytworzonych platformach
 • Słowa kluczowe:
  detekcja bakterii, SERS, krew, podłoża do techniki SERS, osadzanie bakterii
 • Oferta nr. 23/12
 • Nazwa:
  Sposób kompresji spektralnej krótkich impulsów laserowych światła o szerokim widmie oraz układ optyczny do takiej kompresji
 • Słowa kluczowe:
  kompresja spektralna, impulsy femtosekundowe, impulsy pikosekundowe, spektroskopia Ramana
 • Oferta nr. 13/12
 • Nazwa:
  Przenośna walizka próżniowa z wziernikiem
 • Słowa kluczowe:
  przenośna, walizka, próżniowa, wziernik