Patenty - oferta nr. 6/19

Sposób wykrywania bakterii termotolerancyjnych z rodzaju Campylobacter spp. w żywności

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania termotolerancjnych bakterii z rodzaju Campylobacter w żywności. Bardziej szczegółowo, wynalazek ten ujawnia sposób wykrywania bakterii C. jejuni, C. coli, C. upsaliensis i C. lari w żywności, zwłaszcza w mięsie drobiowym, a także sposób odróżniania wyżej wymienionych gatunków bakterii od innych bakterii spotykanych w tego rodzaju żywności poprzez sprzężenie metod hodowlanych ze wzmocnioną powierzchniowo spektroskopią Ramana (ang., Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS) oraz analizą głównych składowych (ang., Principal Component Analysis, PCA).

 • Twórcy:
  Evelin Witkowska, Krzysztof Niciński, Dorota Korsak, Bartłomiej Dominiak, Agnieszka Michota-Kamińska
 • Zalety:

  Opracowanie nowej metody identyfikacji bakterii termotolerancyjnych z rodzaju  Campylobacter spp. w żywności, która:

  • jest znacznie mniej czasochłonna niż metody klasyczne;
  • może być przeprowadzona przez osoby o mniejszym doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych;
  • jest rozwinięciem obowiązującej normy ISO w zakresie badań żywności pod kątem obecności w/w bakterii;
  • daje wysoki procentowy stopień pewności identyfikacji bakterii na poziomie gatunkowym
 • Słowa kluczowe:
  powierzchniowo-wzmocniona spektroskopia Ramana (SERS), platforma SERS, detekcja mikriorganizmów
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:

  Laboratoryjna identyfikacja bakterii termotolerancyjnych z rodzaju  Campylobacter spp. w próbkach żywności

 • Stan zaawansowania:
  Etap prototypu
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
Powrót do listy patentów