Patenty - oferta nr. 3/17

Sposób wytwarzania nanometrycznych krystalicznych cząstek TiO2 na powierzchni materiału węglowego pochodzącego z biomasy lignocelulozowej

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku jest niskotemperaturowa metoda wytwarzania krystalicznych nanocząstek TiO2 na powierzchni materiału węglowego pochodzącego z  biomasy lignocelulozowej za pomocą metody zol-żel wspomaganej ultradźwiękami wraz z dodatkiem kwasu z grupy hydroksykwasów karboksylowych.

 • Zalety:
  • prostota metody i niski koszt wyposażenia,
  • duże możliwości modyfikacji niektórych parametrów (np. intensywność ultradźwięków),
  • możliwość otrzymania krystalicznych cząstek TiO2 o  powtarzalnych rozmiarach,
  • prowadzenie syntezy w stosunkowo krótkim czasie i  nie wymaga stosowania wysokiej temperatury (wysokoenergetycznego etapu kalcynacji),
 • Słowa kluczowe:
  Zol-żel, Ultradźwięki, Fotokataliza, Materiały węglowy, Biomasa lignocelulozowa, Synteza organiczna, Oczyszczanie powietrza i wody.
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:

  Preparatyka hybrydowych nieorganiczno-organicznych materiałów które potencjalnie mogą być używane w:

  • procesach fotokatalitycznej degradacji oraz utleniania związków organicznych zanieczyszczających wodę i powietrze,
  • panelach słonecznych,
  • sensorach,
  • optoelektronice
 • Stan zaawansowania:
  Etap rozwoju
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Link do publikacji:
Powrót do listy patentów