Patenty - oferta nr. 1/14

Platforma i jej zastosowanie do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, techniką powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana oraz sposób osadzania tych mikroorganizmów na wytworzonych platformach

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku jest platforma i jej zastosowanie do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, techniką powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS) oraz sposób osadzania tych mikroorganizmów na wytworzonych platformach. W szczególności wynalazek obejmuje sposób osadzania mikroorganizmów, szczególnie bakterii, zawieszonych w płynie/cieczy/roztworze (np. krew, osocze, woda, ścieki), na materiałach polimerowych o rozmiarach nano- lub mikrometrów pokrytych metalem, oraz platforma do pomiarów powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana wykonana tym sposobem.

 • Twórcy:
  Tomasz Szymborski, Evelin Witkowska, Witold Adamkiewicz, Jacek Waluk, Agnieszka Michota - Kamińska
 • Zalety:
  • Metoda umożliwia osadzanie bakterii z roztworów o ich niskiej zawartości, zwiększając stężenie bakterii w określonym rejonie platformy.
  • Platforma SERS pełni równocześnie rolę filtra, dzięki czemu skraca sie procedurę oraz zapobiega kontaminacji próbki.
 • Słowa kluczowe:
  detekcja bakterii, SERS, krew, podłoża do techniki SERS, osadzanie bakterii
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:

  Mikrobiologia, Bakteriologia, Diagnostyka Pomiary zanieczyszczeń

 • Stan zaawansowania:
  Etap prototypu
 • Prawa własności intelektualnej:
  Patent w Polsce
Powrót do listy patentów