Patenty - oferta nr. 7/18

Aparat do obrazowania techniką tomografii optycznej z równoległą detekcją fourierowską i sposób obrazowania techniką tomografii optycznej z równoległą detekcją fourierowską

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku jest aparat do obrazowania techniką tomografii optycznej w świetle częściowo spójnym z równoległą detekcją fourierowską oraz sposób obrazowania techniką tomografii optycznej w świetle częściowo spójnym z równoległą detekcją fourierowską które można zastosować do obrazowania przyżyciowego, w szczególności do obrazowania siatkówki i komory przedniej oka, ale też do obrazowania innych narządów, tkanek i komórek. Wynalazek umożliwia rekonstrukcję trójwymiarowej struktury obiektów bez zaburzeń pochodzących z modulacji fazy światła rozproszonego.

 • Twórcy:
  Patrycjusz Stremplewski, Maciej Wojtkowski, Paweł Wnuk
 • Zalety:
  • Możliwość obrazowania głębszych warstw tkanki
  • Minimalizacja szumu pochodzącego od przesłuchu optycznego
  • Zmniejszenie szumu plamkowego
 • Słowa kluczowe:
  OCT, obrazowanie oka
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:
  • Obrazowanie siatkówki
  • Obrazowanie naczyniówki
  • Obrazowanie innych tkanek
 • Stan zaawansowania:
  Poziom 3 - Laboratoryjne potwierdzenie krytycznych elementów technologii
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w EPO.
 • Numer zgłoszenia patentowego:
  EP 18461611.8
 • Link do publikacji:

Załączniki

Powrót do listy patentów