Patenty wg dziedziny Wróć do listy

Chemia - materiały, metalurgia

 • Oferta nr. 7/17
 • Nazwa:
  Katalizator Pd/MWCNTs do elektroutleniania kwasu mrówkowego, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie tego katalizatora w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy i takie ogniwo paliwowe
 • Słowa kluczowe:
  katalizator palladowy, ogniwa paliwowe na kwas mrówkowy
 • Oferta nr. 3/17
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania nanometrycznych krystalicznych cząstek TiO2 na powierzchni materiału węglowego pochodzącego z biomasy lignocelulozowej
 • Słowa kluczowe:
  Zol-żel, Ultradźwięki, Fotokataliza, Materiały węglowy, Biomasa lignocelulozowa, Synteza organiczna, Oczyszczanie powietrza i wody.
 • Oferta nr. 1/15
 • Nazwa:
  Nowy sposób wytwarzania stałych nanokompozytów metali szlachetnych z matrycą polimerową o właściwościach katalitycznych
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki metali, funkcjonalizacja powierzchni, chemisorpcja, kataliza
 • Oferta nr. 26/14
 • Nazwa:
  Nowa spektrofotometryczna metoda oznaczania ilości złota w roztworach oraz strukturach porowatych zawierających złote nanocząstki
 • Słowa kluczowe:
  naocząstki złota, oznaczanie zawartości złota, technika UV-Vis
 • Oferta nr. 12/14
 • Nazwa:
  Katalizator Pd/ZrO2/C, sposób otrzymywania katalizatora Pd/ZrO2/C, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe
 • Słowa kluczowe:
  ogniwo paliwowe, katalizatory palladowe, kwas mrówkowy, alternatywne źródła energii elektrycznej
 • Oferta nr. 16/13
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania pochodnych 1,3,5-triarylobenzenu i truksenu
 • Słowa kluczowe:
  OLED, optoelektronika, fotowoltaika organiczna, fotonika, 1,3,5-triarylobenzen, truksen
 • Oferta nr. 6'/13
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania mezoporowatych materiałów opartych na nanocząstkach węglanu cynku oraz zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki, węglan cynku, materiały mezoporowate, aerożele, prekursory nanocząstek tlenku cynku, nośniki leków
 • Oferta nr. 28/12
 • Nazwa:
  Katalizator Ru/Pd/C, sposób otrzymywania katalizatora Ru/Pd/C, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe
 • Słowa kluczowe:
  katalizator palladowy, ruten, ogniwo paliwowe zasilane kwasem mrówkowym, elektroutlenianie kwasu mrówkowego, nanokompozyty
 • Oferta nr. 21/11
 • Nazwa:
  Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki, samoorganizacja, sieci dwuwymiarowe, pokrycie powierzchni