Patenty - oferta nr. 21/11

Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku jest metoda pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami z wykorzystaniem techniki Langmuira-Blodgett. Odpowiednio przygotowana mieszanina nanocząstek oraz związku ciekłokrystalicznego po naniesieniu na powierzchnię wody tworzy dwuwymiarową sieć nanocząstek, która jest przenoszona na stałe podłoże. Poprzez dobór stopnia kompresji monowarstwy naniesionej na powierzchnię można łatwo kontrolować średni rozmiar komórki sieci. Ogólny stopień pokrycia powierzchni nanocząstkami można dostosować, odpowiednio dobierając skład nanoszonej mieszaniny. Nanocząstki złota można wykorzystać jako katalizator w procesie CVD (ang. Chemical Vapor Deposition) w celu wytworzenia na powierzchni nanodrutów azotku galu (GaN) jedynie w miejscach, gdzie osadzone były nanocząstki.

 • Twórcy:
  Jan Paczesny, Krzysztof Sozański, Robert Hołyst, Igor Dzięcielewski, Andrzej Żywociński, Witold Adamkiewicz
 • Zalety:
  • możliwość uzyskania pokrycia podłoża monowarstwą nanocząstek
  • szczególna morfologia uzyskiwanego pokrycia: dwuwymiarowa sieć nanocząstek
  • kontrola stopnia pokrycia powierzchni oraz wielkości motywów strkturalnych
  • brak szczególnych wymagań dotyczących rodzaju pokrywanej powierzchni i jej materiału
  • możliwość zastosowania różnych rodzajów nanocząstek (skład chemiczny, opłaszczenie, rozmiar)
  • możliwość efektywnego pokrywania nanostrukturami znacznych powierzchni (metoda oparta na samoorganizacji)
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki, samoorganizacja, sieci dwuwymiarowe, pokrycie powierzchni
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:

  Kontrolowane otrzymywanie dwuwymiarowych struktur nanocząstek, mogących znaleźć zastosowanie m.in. przy produkcji podłóż SERS, nanotipów, katalizatorów, biosensorów, podzespołów elektronicznych. Nanoinżynieria elektroniczna, Chemia analityczna, Chemia nieorganiczna, Biosensory, Mikro. i Nano.technologie.

 • Stan zaawansowania:
  Etap rozwoju
 • Prawa własności intelektualnej:
  Patent w Polsce, Współwłaściciel Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
 • Link do publikacji:
Powrót do listy patentów