Patenty - oferta nr. 6'/13

Sposób wytwarzania mezoporowatych materiałów opartych na nanocząstkach węglanu cynku oraz zastosowanie

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania mezoporowatych materiałów opartych na nanocząstkach węglanu cynku, takich jak kserożele lub aerożele składające się z tych nanocząstek, nie zawierających zanieczyszczeń w postaci innych soli nieorganicznych bądź wody. Wynalazek dotyczy również zastosowania otrzymywanych tych sposobem materiałów.

 • Twórcy:
  Janusz Lewiński, Kamil Sokołowski, Anna Cieślak
 • Zalety:
  • bardzo rozwinięta powierzchnia właściwa
  • materiały biokompatybilne
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki, węglan cynku, materiały mezoporowate, aerożele, prekursory nanocząstek tlenku cynku, nośniki leków
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:
  • nośniki substancji aktywnych biologicznie, w tym leków
  • prekursory materiałów opartych o półprzewodnikowe nanocząstki ZnO o dużej powierzchni
 • Stan zaawansowania:
  Etap rozwoju
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
Powrót do listy patentów