Patenty - oferta nr. 7/17

Katalizator Pd/MWCNTs do elektroutleniania kwasu mrówkowego, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie tego katalizatora w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy i takie ogniwo paliwowe

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku jest katalizator palladowy osadzony na nanorurkach węglowych (Pd/MWCNTs) do elektroutleniania kwasu mrówkowego, ulepszony sposób otrzymywania tego katalizatora oraz jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy i takie ogniwo paliwowe. W szczególności, wynalazek obejmuje udoskonalony sposób otrzymywania wysoce aktywnego katalizatora zawierającego pallad osadzony na wielościennych nanorurkach węglowych do elektroutleniania kwasu mrówkowego, jego zastosowanie w ogniwach paliwowych na kwas mrówkowy oraz takie ogniwo paliwowe (DFAFC).

 • Zalety:

  Opracowany katalizator posiada wyższą aktywność od komercyjnego katalizatora palladowego, co pozwala obniżyć koszty inwestycyjne i koszty eksploatacji ogniwa paliwowego.

 • Słowa kluczowe:
  katalizator palladowy, ogniwa paliwowe na kwas mrówkowy
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:

  Ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy może być zastosowane do zasilania przenośnych urządzeń elektrycznych w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci elektrycznej.

 • Stan zaawansowania:
  Etap prototypu
 • Prawa własności intelektualnej:
  Patent w Polsce
Powrót do listy patentów