Patenty wg dziedziny Wróć do listy

Chemia - chemia żywności

 • Oferta nr. 9/17
 • Nazwa:
  Polimer wdrukowany molekularnie za pomocą p-synefryny i selektywny chemoczujnik do elektrochemicznego oznaczania p-synefryny z warstwą polimeru wdrukowanego molekularnie jako jednostką rozpoznającą
 • Słowa kluczowe:
  polimery wdrukowane molekularnie, czujniki elektrochemiczne, toksyny w żywności
 • Oferta nr. 10/16
 • Nazwa:
  Chemosensor z molekularnie wdrukowanym polimerem tiofenowym do selektywnego oznaczania nitrozoaminowych toksyn, zwłaszcza N-nitrozo-L-proliny
 • Słowa kluczowe:
  czujnik chemiczny, polimer wdrukowany molekularnie, polimer przewodzący, elektropolimeryzacja, N-nitrozo-L-prolina, N-nitrozoamina, chemia żywności
 • Oferta nr. 7/16
 • Nazwa:
  Warstwa rozpoznająca epitop glutenu i jej otrzymywanie metodą wdrukowywania molekularnego z zastosowaniem pochodnych tiofenu
 • Słowa kluczowe:
  alergen, celiakia, czujnik chemiczny, gluten, epitop, polimer wdrukowany molekularnie (MIP), tranzystor polowy, tranzystor polowy z zewnętrzną bramką (EG-FET)
 • Oferta nr. 6/16
 • Nazwa:
  Sposób wykrywania bakterii Salmonella spp, Cronobacter spp oraz Listeria monocytogenes w żywności
 • Słowa kluczowe:
  Skrócenie procedury detekcji bakterii patogennych w żywności
 • Oferta nr. 5/12
 • Nazwa:
  Pochodne tiofenu, molekularnie wydrukowany polimer utworzony za pomoca polimeryzacji pochodnych tiofenu i zastosowanie tego polimeru do selektywnego oznaczania i kontrolowanego uwalniania adenozyno-5'-trifosforanu (ATP)
 • Słowa kluczowe:
  adenozyno-5’-trifosofran, ATP, chemoczujnik, tiofen, polimer przewodzący, impedymetria pojemnościowa, mikrograwimetria piezoelektryczna
 • Oferta nr. 21/10
 • Nazwa:
  Formulacja mikrożeli pektynowych o kontrolowanej strukturze z zastosowaniem technik mikroprzepływowych do enkapsulacji nanocząstek
 • Słowa kluczowe:
  mikrocząstki pektynowe, mikrożele pektynowe, mikrofluidyka, enkapsulacja
 • Oferta nr. 5/10
 • Nazwa:
  Kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką i sposób ich wytwarzania
 • Słowa kluczowe:
  kapsułki z hydrofilowym rdzeniem, polimerowe kapsułki