Patenty wg dziedziny Wróć do listy

Chemia - leki

 • Oferta nr. 4/15
 • Nazwa:
  Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym
 • Słowa kluczowe:
  spektroskopia wzmacniana powierzchniowoosadzanie analitu, pole elektryczne
 • Oferta nr. 25/14
 • Nazwa:
  Sposób pokrywania nanocząsteczkowego węglanu wapnia warstwą a-cyklodekstryny, produkt otrzymany tym sposobem i jego zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  nanowęglan wapnia, a-cyklodekstryna, pokrywanie powierzchni, monowarstwa
 • Oferta nr. 24/14
 • Nazwa:
  Układ mikroprzepływowy do mieszania, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy, oraz sposób mieszania dwóch segmentów płynów
 • Słowa kluczowe:
  mieszanie, układy mikroprzepływowe, diagnostyka, rozdział krwi
 • Oferta nr. 23/14
 • Nazwa:
  Układ mikroprzepływowy do sedymentacji, przeznaczony zwłaszcza do przygotowania próbki krwi do analizy, oraz sposób przygotowana próbki krwi do analizy
 • Słowa kluczowe:
  układy mikroprzepływowe, diagnostyka, rozdział krwi
 • Oferta nr. 6'/13
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania mezoporowatych materiałów opartych na nanocząstkach węglanu cynku oraz zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki, węglan cynku, materiały mezoporowate, aerożele, prekursory nanocząstek tlenku cynku, nośniki leków
 • Oferta nr. 23/11
 • Nazwa:
  Układ mikroprzepływowy do zasilania w płyny zespołu dysz
 • Słowa kluczowe:
  dysze polimerowe, suszenie rozpyłowe
 • Oferta nr. 21/10
 • Nazwa:
  Formulacja mikrożeli pektynowych o kontrolowanej strukturze z zastosowaniem technik mikroprzepływowych do enkapsulacji nanocząstek
 • Słowa kluczowe:
  mikrocząstki pektynowe, mikrożele pektynowe, mikrofluidyka, enkapsulacja
 • Oferta nr. 5/10
 • Nazwa:
  Kapsułki z hydrofilowym rdzeniem i polimerową otoczką i sposób ich wytwarzania
 • Słowa kluczowe:
  kapsułki z hydrofilowym rdzeniem, polimerowe kapsułki