Patenty - oferta nr. 5/15

Warstwa polimeru przewodzącego poli(3,3'-bitiofenu), sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i/lub oznaczania kreatyniny i/lub kwasu askorbinowego

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania warstwy rozpoznającego polimeru zawierającego 3,3'-bitiofen na elektrodach przewodzących za pomocą polimeryzacji elektrochemiczej z roztworu 3,3'-bitiofenu jako monomeru funkcyjnego. Proces osadzania prowadzony jest w mieszaninie polarnych rozpuszczalników organicznych, w kontrolowanej temperaturze w zakresie od 22oC do 34oC. Ponadto wynalazek obejmuje zastosowanie tak otrzymanych warstw rozpoznających jako elementu rozpoznającego chemicznego czujnika impedymetrycznego do selektywnego oznaczania kreatyniny i/lub kwasu askorbinowego, zwłaszcza w płynach ustrojowych.

 • Twórcy:
  Piotr Bocian, Marta Sosnowska, Paweł Borowicz, Krzysztof Noworyta
 • Zalety:
  • Prostota konstrukcji.
  • Trwałość i odporność chemiczna warstwy rozpoznającej.
  • Wysoka selektywność i wykrywalność chemoczujnika.
  • Możliwość wykrywania dwóch analitów równocześnie.
 • Słowa kluczowe:
  kreatynina, kwas askorbinowy, polimery przewodzące, chemoczujniki, biomarkery, choroby nerek
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:

  Tworzywa sztuczne, Polimery, Chemia analityczna, Diagnostyka Medyczna, Metody i aparatura analityczna

 • Stan zaawansowania:
  Etap badania
 • Prawa własności intelektualnej:
  Patent w Polsce
Powrót do listy patentów