Patenty - oferta nr. 43/11

Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymiarową siecią nanocząstek i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku jest sposób pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymiarową siecią nanocząstek, w którym mieszaninę roztworów nanocząstek oraz związku ciekłokrystalicznego nakrapla się na powierzchnię wody, a następnie przenosi się tak uzyskaną warstwę na powierzchnię podłoża z ciała stałego z wykorzystaniem techniki Langmuira-Blodgett. Charakteryzuje się tym, że wspomnianym związkiem ciekłokrystalicznym jest związek należący do grupy cyjanodifenyli. Wynalazek obejmuje także powierzchnię ciała stałego pokrytą dwuwymiarową siecią nanocząstek, otrzymaną tym sposobem.

 • Twórcy:
  Jan Paczesny, Krzysztof Sozański, Andrzej Żywociński, Witold Adamkiewicz, Igor Dzięcielewski, Katarzyna Winkler, Agnieszka Kamińska, Robert Hołyst
 • Zalety:
  • Metoda pozwala na otrzymanie dwuwymiarowej sieci metalicznych nanocząstek stabilizowanych organicznym ligandem;
  • Sieć taka tworzy się na powierzchni wody i może być przeniesiona na stałe podłoże, gdzie zachowuje stabilność w czasie;
  • Odpowiednio dobierając skład mieszaniny nanocząstki/ciekły kryształ oraz ciśnienie powierzchniowe podczas kompresji warstwy na powierzchni wody, można precyzyjnie sterować rozmiarem „oczek” otrzymywanej sieci nanocząstek
  • Analogiczne sieci mogą być również wytwarzane bez kompresji, przy zachowaniu odpowiedniego składu mieszaniny oraz wystarczająco długiej inkubacji
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki, złoto, ciekłe kryształy, dwuwymiarowe sieci, modyfikacja powierzchni
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:
  • Ściśle kontrolowane wytwarzanie dwuwymiarowych struktur nanocząstek na powierzchni wody oraz ciała stałego
  • Otrzymane sieci nanocząstek mogą służyć jako podłoże w procesie kontrolowanego wzrostu nanodrutów z azotku galu
  • Jako pierwszy etap w produkcji podłóż do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana (SERS)
  • Potencjalne zastosowanie sieci nanocząstek w nanoelektronice
 • Stan zaawansowania:
  Etap prototypu
 • Prawa własności intelektualnej:
  Patent w Polsce
 • Link do publikacji:

Załączniki

Powrót do listy patentów