Patenty - oferta nr. 41/11

Sposób otrzymywania bromowanych nanorurek węglowych

 • Opis:

  Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania bromowanych nanorurek węglowych ze sfunkcjonalizowanych, zwłaszcza karboksylowanych, nanorurek węglowych. Zgodnie wynalazkiem, prowadzi się reakcję termicznej syntezy bromu, podawanego w nadmiarze stechiometrycznym w postaci ciekłej, z nanorurkami węglowymi sfunkcjonalizowanymi grupami funkcyjnymi zawierającymi atomy węgla o hybrydyzacji sp2 lub sp. Po zakończonej reakcji z produktu usuwa się nieprzereagowany brom. Po całkowitym usunięciu nieprzereagowanego bromu produkt suszy się i rozciera uzyskując finalny produkt będący bromowanymi nanorurkami węglowymi.

 • Twórcy:
  Leszek Stobiński, Oskar Michalski, Piotr Tomasik, Marta Mazurkiewicz, Artur Małolepszy
 • Zalety:
  • bromowane CNTs
  • cenny materiał wyjściowy do dalszych modyfikacji CNTs
 • Słowa kluczowe:
  nanorurki węglowe, CNTs, brom, bromowanie
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:

  Kompozyty polimerowe, dalsza chemiczna funkcjonalizacja CNTs

 • Stan zaawansowania:
  Etap gotowości do wdrożenia
 • Prawa własności intelektualnej:
  Patent w Polsce
Powrót do listy patentów