Patenty - oferta nr. 25/14

Sposób pokrywania nanocząsteczkowego węglanu wapnia warstwą a-cyklodekstryny, produkt otrzymany tym sposobem i jego zastosowanie

 • Opis:

  Zaprezentowana metoda pozwala na wytwarzanie bardzo stabilnych i dobrze zorganizowanych kryształów CaCO3 (kalcyt), które mogą być następnie pokrywane monowarstwą a-cyklodekstryny. Wielkość otrzymywanych kryształów, oszacowana metodą Scherrera (pomiary dyfraktometryczne) wynosi ok. 30 nm. Wymiar ten został również potwierdzony poprzez zdjęcia wykonane na skaningowym mikroskopie elektronowym oraz metody dynamicznego rozpraszania światła. Metoda ta, pozwala na pokrycie otrzymanych nanokryształów CaCO3 monowarstwą a-cyklodekstryny. Uzyskanie maksymalnego (1.15 %) pokrycia cząstek kalcytu monowarstwą a-cyklodekstryny jest możliwe w przypadku zastosowania początkowego stężenia roztworu wodnego a-cyklodekstryny równego 36.79 mM (jednorodne agregaty a-cyklodekstryny o wielkości 372.6 nm), który jest następnie wytrząsany przez 24 h z manometrycznym węglanem wapnia, w odpowiednich proporcjach (25 mg 36.79 mM roztworu a-cyklodekstryny z 50 mg nanometrycznego węglanu wapnia).

 • Twórcy:
  Małgorzata Wszelaka-Rylik, Katarzyna Piotrowska, Paweł Gierycz
 • Zalety:
  • Wytwarzanie bardzo stabilnych i dobrze zorganizowanych kryształów CaCO3 (kalcyt).
  • Otrzymywanie odpowiednich (372.6 nm) agregatów a-cyklodekstryny.
  • Pokrywanie otrzymanych nanokryształów CaCO3 monowarstwą a-cyklodekstryny.
 • Słowa kluczowe:
  nanowęglan wapnia, a-cyklodekstryna, pokrywanie powierzchni, monowarstwa
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:

  Mikro. i Nano.technologie, Farmaceutyki, Substancje specjalne, Chemikalia

 • Stan zaawansowania:
  Etap gotowości do wdrożenia
 • Prawa własności intelektualnej:
  Patent w Polsce
Powrót do listy patentów