Konkurs przyrodniczy „Szkiełkiem i okiem„

Czas czytania: około 1 minuta

Konkurs przyrodniczy „Szkiełkiem i okiem„

Instytut Chemii Fizycznej był jednym z patronatów konkursu. Dr Roman Luboradzki wchodził w skład komisji oceniającej zmagania uczestników konkursu oraz, wspólnie z przedstawicielem drugiego patrona [Instytutu Geofizyki PAN] czuwał nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

W dniu 25 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej i Liceum im. św. Tomasza z Akwinu w Józefowie odbyła się V EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO „SZKIEŁKIEM I OKIEM”.

Konkurs adresowany był do uczniów klas IV –VIII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 63 uczestników z 10 szkół powiatu otwockiego.

Podobnie jak w  poprzednich latach, honorowy patronat nad konkursem objęły: Starostwo Powiatowe w Otwocku, Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz Instytut Geofizyki PAN w Warszawie.

  • Data wpisu: 25.03.2020