Patenty - oferta nr. 3/18

Układ mikroprzepływowy do wytwarzania monodyspersyjnych kropli

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku jest układ mikroprzepływowy do wytwarzania monodyspersyjnych mikrokropli, umożliwiający podział zadanej objętości cieczy na jednorodne kropli płynu w niemieszającym się płynie. Wynalazek dotyczy budowy urządzenia. Urządzenie zostało badane pod kątem produkcji wodnych kropli, wielkości 30-100 nL i współczynniku polidyspersji poniżej 5%, we fluorowanym oleju zawierającym surfaktant. Inne warianty mogą zostać opracowane na podstawie tego wynalazku.

 • Twórcy:
  Adam Opalski, Karol Makuch, Yu-Kai Lai, Piotr Garstecki
 • Zalety:

  W porównaniu do opisanych w literaturze urządzeń nasz wynalazek oferuje:

  • wyższą przepustowość produkcji kropli
  • szerszy zakres przepływów płynów dla których produkowane krople są wciąż jednorodne
 • Słowa kluczowe:
  monodyspersyjna emulsja, krople, urządzenie mikroprzepływowe, wysokoprzepustowa produkcja emulsji
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:
  • enkapsulacja związków biologicznie czynnych,
  • produkcja monodyspersyjnych żelowych cząsteczek,
  • produkcja nanocząstek w kroplach,
  • hodowla mikroorganizmów w kroplach
  • testy in vitro leków
 • Stan zaawansowania:
  Etap badania
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
Powrót do listy patentów