Patenty - oferta nr. 4/16

Sposób wytwarzania usieciowanych monowarstw nanometalicznych (membran) na granicy faz ciecz-ciecz oraz stosowane w tym sposobie urządzenie do redukcji powierzchni granicy faz ciecz-ciecz

 • Opis:

  Wynalazek ujawnia nową metodę wytwarzania stałych, usieciowanych monowarstw nanometalicznych w postaci membran o grubości odpowiadającej średnicy jednej nanocząstki na granicy faz ciecz-ciecz. Uzyskiwane monowarstwy zbudowane są z nacząstek metali takich jak złoto, srebra, pallad, platyna lub mieszaniny tych nanocząstek o dowolnym składzie. W procesie wytwarzania membran wykorzystywane są zjawiska samoorganizacji materii na granicy faz ciecz-ciecz. Istotnym elementem jest projekt układu (IRS), który pozwala w sposób dowolny redukować dostępną dla nanoobiektów powierzchnię granicy faz dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie dystansu pomiędzy nanoobiektami i po dodatku czynników sieciujących wytworzenie stabilnych membran (których powierzchnia może wynosić kilka cm2) połączonych wiązaniami kowalencyjnymi. Układ IRS, którego koszt wytworzenia to kilka złotych stanowi alternatywę dla kosztownej wagi Langmuir-Blodgett.

 • Twórcy:
  Tomasz Andryszewski, Michalina Iwan, Marcin Fiałkowski
 • Zalety:
  • Proces samoorganizacji prowadzony jest w specjalnie zaprojektowanym do tych celów układzie, którego koszt wytworzenia nie przekracza 2PLN a materiały do jego wytworzenia są łatwo dostępne
  • Aby uzyskać monowarstwy metaliczne nie jest wymagane stosowanie kosztownej wagi Languira-Blodgett
  • W procesie tym uzyskiwane są usieciowane kowalencyjnie monowarstwy metaliczne o powierzchni kilku cm2, które składać się mogą z nanocząstek metali takich jak złoto, srebro, pallad, platyna lub mieszanin tych nanocząstek o dowolnym składzie
  • Proces tworzenia monowarstwy prowadzony jest na granicy faz ciecz-ciecz
  • Układ posiada system samoregulacji dzięki któremu zawsze powstaje membrana w postaci monowarstwy metalicznej
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki metali, kowalencyjnie związana monowarstwa metaliczna, zjawiska samoorganizacji na granicy faz ciecz-ciecz
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:

  Metoda może być z powodzeniem wykorzystywana przez laboratoria badawcze oraz firmy, które specjalizują się w wytwarzaniu nowoczesnych układów elektronicznych takich jak fotoogniwa lub diody OLED. Dodatkowo wytworzone membrany mogą znaleźć zastosowanie jako podłoża SERS. Substancje nieorganiczne, chemia nieorganiczna, ekologia, recykling i odzysk.

 • Stan zaawansowania:
  Etap gotowości do wdrożenia
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, możliwość rozszerzenia ochrony za granicą
Powrót do listy patentów