Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Data wpisu: 22.12.2023

ZAWIADOMIENIE 

O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Maria Elżbieta Pszona

„Powierzchniowo-wzmocniona spektroskopia ramanowska pojedynczych cząsteczek porficenu i jego pochodnych”

w dniu 11 stycznia 2024 r. (czwartek) o godz. 11.00

w Auli Instytutu Chemii Fizycznej PAN (ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa)

Promotor       

- prof. dr hab. Jacek Waluk (Instytut Chemii Fizycznej PAN)

Recenzenci    

- prof. dr hab. Jolanta Bukowska (Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego)

- prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz (Instytut Fizyki PAN)

Z pracą doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Chemii Fizycznej PAN, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52 oraz na stronie internetowej: https://www.e-bip.org.pl/ichf/20714 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w języku polskim.