Pierwszy spin-off z udziałem instytutu Polskiej Akademii Nauk zamierza zadebiutować na rynku akcji

Czas czytania: około 5 minut

Pierwszy spin-off z udziałem instytutu Polskiej Akademii Nauk zamierza zadebiutować na rynku akcji

W 2011 roku Scope Fluidics Sp. z o.o. była pierwszą w kraju firmą typu spin-off z udziałami instytutu Polskiej Akademii Nauk – Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Obecnie Scope Fluidics kończy proces przekształcania się w spółkę akcyjną, a jej akcje już niebawem mogą być notowane na rynku NewConnect warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Instytuty Polskiej Akademii Nauk z powodu barier prawnych do 2011 roku nie mogły tworzyć spółek w celu komercjalizacji własnych wynalazków. Pierwszym instytutem PAN, który skorzystał z nowelizacji odpowiedniej ustawy, był Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie. Jeszcze w tym samym roku, za zgodą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut wykupił udziały w Scope Fluidics Sp. z o.o., powstałej rok wcześniej firmie typu spin-off, zajmującej się badaniami naukowymi oraz projektowaniem urządzeń mikroprzepływowych do celów medycznych i biotechnologicznych. Obecnie Scope Fluidics, która akcelerowała już dwa start-upy diagnostyczne, przekształca się w spółkę akcyjną – jako pierwsza firma spin-off z kapitałem w części należącym do instytutu Polskiej Akademii Nauk. Intencją zarządu spółki jest, by akcje Scope Fluidics S.A. były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect.

„Nauka była i jest priorytetem dla naszego instytutu. Nie można jednak zapominać, że ważnym celem nauki są zastosowania, im szersze, tym lepiej. W Instytucie od lat z powodzeniem rozwijamy techniki mikroprzepływowe, możemy się tu pochwalić sukcesami naukowymi istotnymi dla rozwoju całej dziedziny. Dlatego staramy się wspierać rozwój spółek spin-off komercjalizujących techniki w tym zakresie wiedzy, takich jak Scope Fluidics czy należąca do niej Curiosity Diagnostics. Nasz udział kapitałowy nie jest duży, ale adekwatny do roli i misji – w pierwszej spółce wynosi obecnie 7,4%, w drugiej 2%”, mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

„Działania związane z przekształceniem w spółkę akcyjną podjęliśmy w Scope Fluidics pod koniec ubiegłego roku, zakończyliśmy w marcu, a obecnie przygotowujemy się do wprowadzenia naszych akcji do obrotu”, mówi prof. dr hab. Piotr Garstecki, prezes Scope Fluidics i kierownik grupy badawczej mikroprzepływów i płynów złożonych w Zakładzie Fizykochemii Miękkiej Materii IChF PAN. „Zdobyliśmy dwa bardzo ważne granty na rozwój naszych systemów diagnostycznych, jednak dokapitalizowanie przez inwestorów zewnętrznych ma dla nas priorytetowe znaczenie, ponieważ pozwoli nam szybciej i efektywnej wprowadzić na rynek światowy nowatorskie przyrządy do analiz medycznych i chemicznych, zbudowane z użyciem najnowocześniejszych technologii mikroprzepływowych”.

Scope Fluidics powstała w 2010 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona przez pracowników naukowych IChF PAN. W 2011 roku 10% udziałów w firmie objął Instytut Chemii Fizycznej PAN. W początkowych latach swojej działalności Scope Fluidics prowadziła prace badawcze i rozwojowe na zlecenie. W latach 2011-15 zajmowała się m.in. przyrządem mikroprzepływowym do szybkich analiz biochemicznych pojedynczych kropel krwi, a końcowym efektem działań firmy było przygotowaniem pilotażowej linii produkcyjnej. Jednak celem Scope Fluidics było i jest akcelerowanie przełomowych rozwiązań odpowiadających na najważniejsze wyzwania w ochronie zdrowia. W 2012 roku postała pierwsza spółka zależna, Curiosity Diagnostics, powołana w celu rozwijania i komercjalizacji wyrafinowanego systemu analitycznego PCR|ONE. W 2016 roku Scope Fluidics zakończyła realizację zleceń dla klientów zewnętrznych, zwiększyła zaangażowanie w kapitale Curiosity Diagnostics do 94% oraz podwyższyła swój kapitał (w dokapitalizowaniu nie uczestniczył IChF PAN). Firma zaczęła się koncentrować na rozwoju własnych produktów, w tym na wstępnych pracach rozpoznawczych dotyczących realizacji nowego pomysłu z użyciem technologii mikroprzepływowych.

„Uporządkowaliśmy strukturę naszej grupy i podjęliśmy strategiczne decyzje związane z jej kształtem i dalszym rozwojem. Scope Fluidics stał się inkubatorem innowacyjnych idei i projektów w zakresie nowoczesnych urządzeń diagnostycznych i mikroprzepływowych, których konkretna realizacja będzie przejmowana przez spółki zależne, takie jak powołana przez nas do życia w ubiegłym roku firma BacterOMIC”, zaznacza prof. Garstecki.

Obecnie w grupie kapitałowej związanej ze Scope Fluidics są rozwijane kolejne innowacyjne, unikalne w skali świata mikroprzepływowe urządzenia analityczne, inspirowane realnym zapotrzebowaniem ze strony rynku. I tak firma Curiosity Diagnostics zajmuje się budową i komercjalizacją PCR|ONE, przyrządu analitycznego pozwalającego przeprowadzić badania DNA pod kątem detekcji do 20 patogenów w czasie poniżej kwadransa – kilkakrotnie szybciej niż w przypadku dostępnych obecnie urządzeń komercyjnych. Z kolei firma BacterOMIC pracuje nad automatycznym systemem do analiz antybiotykooporności bakterii, o wydajności wielokrotnie przewyższającej typową dla współczesnej aparatury laboratoryjnej. Nowatorskie rozwiązania naukowe i technologiczne, użyte w produktach grupy Scope Fluidics, są poddane ochronie patentowej.

„Współpraca naszej firmy i Instytutu przynosi obu stronom wymierne korzyści. Oprócz wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla projektu PCR|ONE, świeżym przykładem jest grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, przyznany w grudniu ubiegłego roku konsorcjum złożonemu z IChF PAN i spółki BacterOMIC. Instytut zdobył w ten sposób ponad dwa miliony złotych na badania naukowe, a my otrzymaliśmy 1,6 mln zł na dalszy rozwój pomysłu i jego wdrożenie”, podkreśla Szymon Ruta, dyrektor finansowy Scope Fluidics S.A.

Informacja prasowa zrealizowana ze środków europejskiego grantu ERA Chairs w ramach programu Horizon 2020.

  • Autor: prof. dr hab. Marcin Opałło, prof. dr hab. Piotr Garstecki
  • Data wpisu: 12.04.2017