Partnerstwo strategiczne z Instytutem Technologii Fotonicznych Leibniza

Czas czytania: około 4 minuty

Partnerstwo strategiczne z Instytutem Technologii Fotonicznych Leibniza

Rozwój partnerstw z najlepszymi europejskimi jednostkami badawczymi stanowi część planu rozwoju Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF).

Międzynarodowe partnerstwa strategiczne stanowią platformę do wspólnych wniosków o granty UE i krajowe, przynosząc wzajemne korzyści dla wszystkich zaangażowanych instytucji badawczych. Partnerstwa wzmacniają wymianę akademicką, przyczyniają się do wzrostu jakości kształcenia doktorantów w IChF oraz stymulują wymianę wiedzy dotyczącej zarządzania nauką. Dzięki partnerstwom możemy implementować w IChF najlepsze, sprawdzone rozwiązania w zakresie administracji instytucją naukową.

Aktualnie naszymi partnerami strategicznymi są Instytut Technologii Fotonicznych Leibniza (Leibniz Institute of Photonic Technology, Jena, Niemcy; skrót: Leibniz-IPHT) oraz University College London (w szczególności Instytut Oftalmologii oraz Centrum Thomasa Younga, Wielka Brytania; skrót: UCL).

(Bio)fotonika została zidentyfikowana jako wspólne pole zainteresowań dla IChF, Leibniz-IPHT i UCL. Jednostki te posiadają komplementarne doświadczenia, które poprowadzą do odkryć o znaczeniu w diagnostyce medycznej, naukach o materiałach i spektroskopii.

W niniejszym artykule pragniemy przedstawić Państwu nasze dotychczasowe działania jak również plany związane z jednym z naszych partnerów - Leibnitz-IPHT.

Instytut Technologii Fotonicznych Leibniza (Leibniz-IPHT) to instytucja badawcza z siedzibą w Jenie (Turyngia, Niemcy), formalnie związana z Uniwersytetem im. Fryderyka Schillera w Jenie. Leibniz-IPHT mocno zakorzeniony jest w krajowym i międzynarodowym środowisku badawczym jako członek Niemieckiego Stowarzyszenia Leibniza. Badania naukowe w Leibniz-IPHT dotyczą podstaw procesów i systemów fotonicznych o najwyższej czułości, efektywności i rozdzielczości. Zgodnie z mottem „Fotonika dla Życia” („Photonics for Life”), Leibniz-IPHT opracowuje niestandardowe rozwiązania problemów w dziedzinie medycyny, aplikacji bezpieczeństwa, nauk przyrodniczych i ochrony środowiska. Zgodnie z zasadą IPHT „Od pomysłów do aparatury” („From Ideas to Instruments”), instytut wdraża zdobytą wiedzę z badań, aby trwale przyczynić się do korzyści dla pacjentów i konsumentów. Dzięki swojemu profilowi badawczemu, Leibniz-IPHT doskonale wpisuje się w naukowo-gospodarcze centrum, jakim jest Jena - miasto, które od czasów E. Haeckela, C. Zeissa, O. Schotta i E. Abbe tradycyjnie charakteryzuje skuteczna interakcja między nauką i przemysłem.

Interakcje pomiędzy IChF a Leibniz-IPHT rozpoczęły się w 2023 roku w związku z wizytą Prof. Dr. Benjamina Dietzka (zastępcy dyrektora ds. naukowych Leibniz-IPHT) w IChF na zaproszenie Prof. Adama Kubasa, dyrektora IChF. Wykład cieszył się dużą popularnością wśród społeczności IChF. Prof. Dietzek spędził dzień spotykając się z zespołami w IChF i docenił zarówno organizację, wyposażenie jak i jakość prowadzonych badań. W listopadzie 2023 roku odbył się pierwsze wspólne wirtualne seminarium doktoranckie między IChF a Leibniz-IPHT, które spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem społeczności obu instytutów. W grudniu 2023 odbyło się w Jenie wspólne seminarium, w którym wzięli udział przedstawiciele obu jednostek. Wydarzenie to miało charaktery spotkania typu "brokerage". Spotkanie skupiło się na wymianie wiedzy, doświadczeń oraz omówieniu planów dotyczących wspólnych badań i projektów badawczych. Uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w prezentacjach, dyskusjach oraz wizytach w laboratoriach, co sprzyjało dalszemu budowaniu relacji i identyfikacji obszarów wspólnej pracy. Wydarzenie to miało istotny wpływ na długofalową współpracę między IChF a IPHT, umacniając zarówno relacje interpersonalne, jak i naukowe pomiędzy zespołami badawczymi obu instytucji. Zidentyfikowaliśmy już (około miesiąc po wizycie) dwie nawiązane współprace badawcze (z ramienia IChF to grupy prof. Prochowicza i prof. Stepanenko).

Leibniz-IPHT jest instytutem, który w wielu aspektach jest podobny do IChF. Obie instytucje mają wspólne zainteresowania badawcze, podobną strukturę i wielkość. Spośród około 420 pracowników naukowych, około 120 to doktoranci (w IChF to odpowiednio około 250 i 80). IChF jest częścią Polskiej Akademii Nauk, a IPHT należy do prestiżowej sieci instytutów Leibniza w Niemczech. Zarówno IChF, jak i Leibniz-IPHT kierują swoje badania w kierunku rozwiązywania ważnych problemów społecznych, zdrowotnych i środowiskowych, co świadczy o ich zobowiązaniu do przyczyniania się do postępu naukowego w sposób istotny dla społeczeństwa.

W najbliższym czasie przestawimy Państwu nasze wspólne działania z drugim partnerem - UCL.