Mikrosympozjum Instytutu w 2024 r. i wybór najlepszych plakatów

Czas czytania: około 2 minuty

Mikrosympozjum Instytutu w 2024 r. i wybór najlepszych plakatów

Każdego roku w styczniu Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) organizuje Mikrosympozjum, które służy dwóm podstawowym celom: prezentacji projektów badawczych minionego roku oraz stymulowaniu dyskusji akademickiej między różnymi grupami, zespołami i laboratoriami w instytucie. Nasi prelegenci są starannie wybierani spośród młodych naukowców, zarówno przed, jak i po doktoracie, za wykazanie się doskonałością w opublikowanych pracach z poprzedniego roku, jako pierwsi lub korespondujący autorzy.

 „Przywiązujemy dużą wagę do przestrzegania równości płci w naszym składzie prelegentów. W tym roku wprowadziliśmy również dwa wolne miejsca dla tych, którzy chcą wnieść swój wkład jako prelegenci. Sesje plakatowe są otwarte dla wszystkich uczestników, a wybrane plakaty zdobywają uznanie w procesie głosowania przez nasz renomowany komitet naukowy.” - podkreślił Prof. Jan Paczesny, Zastępca Dyrektora ds. naukowych Instytutu.

W 2024 r. nasze Mikrosympozjum odbyło się w dniach od 9 do 10 stycznia. Dwanaście prezentacji ustnych, zorganizowanych w czterech sesjach obejmujących nanotechnologię, procesy i materiały związane ze światłem, teorię i modelowanie oraz chemię fizyczną układów biologicznych, a także osiemdziesiąt osiem plakatów, podkreśliło osiągnięcia badawcze Instytutu w 2023 roku.

Doceniamy udział wszystkich uczestników, którzy uczestniczyli w tym corocznym wydarzeniu. Zaangażowanie ponad osiemdziesięciu naukowców obecnych osobiście i kolejnych pięćdziesięciu łączących się za pośrednictwem transmisji online przyczyniło się do sukcesu Mikrosympozjum. Cenimy również konstruktywne dyskusje i kontakty między zespołami i laboratoriami. To naukowe spotkanie było okazją do zjednoczenia się społeczności IChF PAN, wspierając współpracę i wzbogacając ogólne doświadczenie akademickie.

Komisja ds. odbioru prac naukowych zaprezentowanych podczas Mikrosympozjum uznała za wyróżniające się następujące plakaty:

•             Poster nr 8. Controlling regioselectivity of catalytic transfer hydrofunctionalization reactions by non-covalent interactions - Aleksandra Zasada, Dawid Lichosyt

•             Poster nr 36. Time-resolved diffusion NMR. a tool for study reactions and internal structure of heterogenous materials - Marek Czarnota, Mateusz Urbańczyk

•             Poster nr 61. Plasmon Resonances Responsible for the Dispersive Line Shape of Surface-Enhanced Femtosecond Stimulated Raman Signal - Patryk Pyrcz, Sylwester Gawinkowski

•             Poster nr 88. Opto-mechanical design of multi-spot air-puff OCT clinical prototype - Jadwiga Milkiewicz, Onur Cetinkaya, Rafal Pietruch, Ewa Mączyńska-Walkowiak, Patryk Młyniuk,  Andrea Curatolo, Bartłomiej Kałużny, Maciej Wojtkowski, and Karol Karnowski

Nagrodę publiczności zdobyła praca:

•             Poster nr 75. Insights into the in-cloud aging processes of secondary organic aerosol in the atmosphere using kinetics and mass spectrometric tools - Katarzyna Pawlak, Agata Błaziak, Bartłomiej Witkowski, Krzysztof Rudziński, Tomasz Gierczak, Rafał Szmigielski.

Serdecznie gratulujemy wszystkim współautorom powyższych prac i szczerze dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Mikrosympozjum IChF PAN w 2024 roku!

  • Autor: dr Anna Przybyło-Józefowicz
  • Materiał graficzny: Karol Karnowski
  • Data wpisu: 6.03.2024