Patenty - oferta nr. 2/19

DNA Origami konwerter chemii powierzchni

 • Opis:

  Grafen jest wyjątkowym materiałem dwuwymiarowym, mającym obiecujące zastosowania w nanotechnologii. Jego głównym ograniczeniem jest problem selektywnej i kontrolowanej modyfikacji chemicznej, bez zaburzania jego właściwości. To ogranicza przydatność grafenu przede wszystkim w elektronicznych i optycznych zastosowaniach czujnikowych. Udało nam się pokonać ten problem dzięki zastosowaniu struktur DNA origami jako konwerterów chemii powierzchni. DNA origami są programowalnymi nanostrukturami i wymiarach ok. 21.000 nm3. Pokazujemy, że dzięki włączeniu do struktury cząsteczek piranu na wybranych niciach DNA, możemy selektywnie umieszczać nanostruktury DNA na powierzchni grafenu. Dzięki temu, że nanostruktury DNA mogę być sfunkcjonalizowane na wiele innych sposobów, chemia powierzchni grafenu może zostać przystosowana do wielu różnych chemicznych funkcji.

 • Twórcy:
  Izabela KAMIŃSKA, Philip TINNEFELD
 • Zalety:
  • modyfikacja chemii powierzchni grafenu, bez zaburzania jego właściwości;
  • zastosowanie cząsteczek piranu do umieszczenia struktur DNA origami na grafenie, bez ich denaturacji;
  • umieszczenie pojedynczych cząsteczek barwników organicznych na kontrolowanej odległości od grafenu (1 – 60 nm);
  • umieszczenie więcej nić jednego typu cząsteczek barwnika organicznego na kontrolowanej odległości od powierzchni grafenu, dla różnych odległości, w jednej strukturze DNA origami;
  • umieszczenie na powierzchni w sposób kontrolowany i precyzyjny (~1 nm) dowolnej struktury, która może zostać umieszczona w DNA origami (np. białka);
  • próbniki fluorescencyjne mogą zostać umieszczone w takiej odległości od grafenu, dla której wykazują największą czułość na zmiany fluorescencji;
  • metoda może zostać rozszerzona na dowolny materiał dwuwymiarowy;
  • struktura/wynalazek może zostać połączony z elektrycznym sterowaniem i odczytem.
 • Słowa kluczowe:
  grafen, DNA origami, fluorescencja, pojedyncze cząsteczki, przekaz energii, chemia powierzchni, piren
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:
  • próbniki fluorescencyjne
  • czujniki optyczne
  • czujniki napięcia
 • Stan zaawansowania:
  Etap badania
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie europejskie
Powrót do listy patentów