Patenty - oferta nr. 1/16

Prekursor chelatującego ligandu karbenowego, izomeryczne kompleksy zawierające ligand chelatujący utworzony z tego prekursora oraz ich zastosowanie jako katalizatora metatezy olefin

 • Opis:

  Wynalazek dotyczy katalizatora metatezy olefin, który uaktywnia się dopiero pod wpływem podwyższonej temperatury lub światła. Katalizator wykazuję szczególną skuteczność w reakcji polimeryzacji olefin z otwarciem pierścienia (ROMP).

 • Twórcy:
  Volodymyr Sashuk
 • Zalety:
  • Bardzo stabilny zarówno w roztworze jak i w ciele stałym,
  • Praktycznie nieaktywny w temperaturze pokojowej (konwersja monomeru w polimer w jego obecności wynosi poniżej 0.2 % po dwóch tygodniach),
  • Wysoka temperatura aktywacji (około 100°C),
  • Możliwość aktywacji promieniowaniem UV.
 • Słowa kluczowe:
  latentny katalizator rutenowy, metateza olefin
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:

  Polimery, wzornictwo polimerami.

 • Stan zaawansowania:
  Etap badania
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w Polsce, możliwość rozszerzenia ochrony za granicą
Powrót do listy patentów