Ponownie zdobyliśmy finansowanie działalności ICTER w IChF: Międzynarodowe Agendy Badawcze

Czas czytania: około 2 minuty

Ponownie zdobyliśmy finansowanie działalności ICTER w IChF: Międzynarodowe Agendy Badawcze

Z przyjemnością informujemy o sukcesie naszej podjednostki ICTER - Międzynarodowego Centrum Badań Oka - która po raz drugi otrzymała dofinansowanie w konkursie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Grant finansowany jest z Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Celem programu badawczego ICTER, wspieranego przez ten grant, jest przyczynienie się do postępu technologicznego wspierającego opiekę nad wzrokiem.

Dr Adam Kubas, Dyrektor IChF, podkreśla, że "realizacja agendy badawczej ICTER w ramach grantu MAB FENG wpisuje się w długofalową strategię rozwoju Instytutu i wzmacnia dwie kluczowe ścieżki badawcze rozwijane przez naszą instytucję, ujęte w ramach nowo utworzonych Klastrów Doskonałości: fotonikę oraz zaawansowane technologie medyczne".

Jak informuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w komunikacie o przyznaniu finansowania, ICTER - Międzynarodowe Centrum Badań Oka - to centrum doskonałości, które uzyskało 30 mln zł na badania związane z pogłębianiem wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiego oka i rozwojem nowatorskich metod diagnostycznych. Celem agendy badawczej jest opracowanie nowych narzędzi do bezpieczniejszych i skuteczniejszych interwencji chirurgicznych oraz terapii chorób oczu i metod diagnostycznych poprawiających rokowanie i przywracających wzrok. Główną technologią rozwijaną w ramach agendy będzie nowatorski, zautomatyzowany system dostarczający terapeutyki do oka i wykonujący biopsję tkanek, w którym mikromanipulacje urządzeniem służącym do wstrzykiwania będą wspomagane systemem robotycznym z obrazowym lokalizowaniem w 3-D. Badania będą realizowane w ramach centrum doskonałości ICTER przy Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Pracom będzie przewodzić Prof. Maciej Wojtkowski, kierownik Zakładu I - Chemii Fizycznej Układów Biologicznych oraz lider zespołu Optyka fizyczna i Biofotonika.

Gratulujemy Zarządowi i pracownikom ICTER, a w szczególności jego liderowi, Prof. Maciejowi Wojtkowskiemu, fizykowi specjalizującemu się w optyce stosowanej i fizyce medycznej oraz wynalazcy pierwszego prototypu klinicznego urządzenia SdOCT do obrazowania oka.

Więcej informacji: Pierwsze nabory w działaniu MAB FENG rozstrzygnięte - Fundacja na rzecz Nauki PolskiejFundacja na rzecz Nauki Polskiej (fnp.org.pl).

  • Autor: dr Anna Przybyło-Józefowicz
  • Materiał graficzny: dr Karol Karnowski
  • Data wpisu: 25.03.2024