Szczegóły ogłoszenia

Wynik rekrutacji
Miejsce pracy

Centrum Laserowe, Instytut Chemii Fizycznej PAN

Instytucja finansująca

Narodowe Centrum Nauki

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Rozwój ultraszybkiej spektroskopii stymulowanego rozpraszania Ramana wzmocnionego przez nanoanteny optyczne

Kierownik

dr Sylwester Gawinkowski

Opis

Celem projektu jest rozwinięcie nowej metody badawczej, ultraszybkiej spektroskopii stymulowanego rozpraszania Ramana wzmocnionego przez nanoanteny optyczne. Proces zwany rozpraszaniem Ramana jest procesem, w którym wiązka światła (najczęściej laserowego) w wyniku oświetlenia substancji chemicznej częściowo rozprasza się, czyli zmienia kierunek i jednocześnie odrobinę zmienia kolor. Zmiana koloru nie jest przypadkowa i w dużej mierze zależy od tego, na czym światło zostało rozproszone. Mierząc to światło możemy dowiedzieć się wiele o substancji. Niestety proces ten jest bardzo słaby i przez to trudny do zarejestrowania. Aby zwiększyć ilość rozproszonego światła można użyć nanoanten optycznych. Nanoanteny optyczne są to najczęściej nanocząstki metali (drobinki około 1000 razy mniejsze niż grubość ludzkiego włosa), które pozwalają, podobnie jak anteny radiowe odbierać i nadawać fale elektromagnetyczne. W przypadku nanoanten optycznych tymi falami elektromagnetycznymi jest światło.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Zadania i obowiązki w projekcie

Zadania będą obejmowały wykonywanie eksperymentów i symulacji z użyciem nanocząstek metali do zastosowania w spektroskopii Ramana. W szczególności obejmować będą otrzymywanie układów nanoczastka- cząsteczka, badanie spektroskopowe (widma Ramana, widma absorpcji) i morfologiczne (SEM, AFM) tych układów, oraz ich symulacje komputerowe. Opracowywanie danych eksperymentalnych, przygotowywanie raportów i prezentacji.

Oferta

Nazwa stanowiska

Student-Stypendysta

Forma zatrudnienia

stypendium

Wynagrodzenie

2000 zł miesięcznie netto

Okres zatrudnienia

13 miesięcy

Oferujemy

Możliwość wykorzystanie wyników przeprowadzonych badań do przygotowania pracy magisterskiej.

Opis perspektyw rozwoju kariery w IChF

Możliwość kontynuacji pracy w formie zatrudnienia lub w formie studiów doktoranckich (po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji).

Wymagania

Profil naukowy kandydata

First Stage Researcher (R1)

Wymagania

  • Student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia w zakresie chemii, inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej, lub nauk pokrewnych;
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie literatury naukowej;
  • Umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego w zakresie umożliwiającym analizowanie otrzymanych wyników, przygotowanie raportów oraz prezentacji z wykonanych prac badawczych.

Kryteria oceny

Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” określonego uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

Wymagane dokumenty

xxxxxxxx

Procedura rekrutacyjna

s

s

s

Dodatkowe informacje
  • s
  • s
  • s
Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

31.10.2020 16:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31.10.2020

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 19.10.2020

Dołącz do nas