Szczegóły ogłoszenia

Wynik rekrutacji
Miejsce pracy

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytucja finansująca

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Projekt POIR.04.04.00-00-4210/17-00 (TEAM TECH/2017-4/23), Innowacyjne ramanowskie urządzenie diagnostyczne (ang. FORMI) do detekcji patogennych bakterii w próbkach medycznych i środowiskowych

Kierownik

dr hab. Agnieszka Kamińska, prof. IChF PAN

Opis

Głównym celem tego projektu jest opracowanie nowatorskiego, przenośnego urządzenia (FORMI) opartego na wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana (SERS) zintegrowanej z mikroprzepływami do czułego i szybkiego wykrywania patogennych bakterii i wirusów z próbek klinicznych i środowiskowych

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Zadania i obowiązki w projekcie

  • Fabrykacja i analiza nanostruktur plazmonicznych do analiz SERS wirusów
  • Przygotowanie materiału biologicznego do pomiarów SERS
Oferta

Nazwa stanowiska

Naukowo-techniczne

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę

Wynagrodzenie

miesięczne

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.07.2021

Okres zatrudnienia

01.07.2021 – 31.04.2022

Oferujemy

Możliwość pracy w mulidyscyplinarnym zespole prowadzącym nowatorskie badania w zakresie biospektroskopii

Link do strony Euraxess

zobacz link
Wymagania

Dyscyplina naukowa

Chemia, fizyka, biologia

Profil naukowy kandydata

Recognised Researcher (R2)

Wymagania

  • Stopień naukowy: doktor nauk chemicznych, fizycznych lub biologicznych
  • Doświadczenie w analizie próbek biologicznych techniką SERS
  • Silna motywacja do pracy eksperymentalnej
  • Dobra znajomość języka angielskiego

Kryteria oceny

Doświadczenie kandydata w znajomości techniki SERS do analiz biomedycznych

Wymagane dokumenty
  • List motywacyjny
  • Życiorys naukowy, w tym wykaz osiągnięć naukowych (stypendia, publikacje, patenty, prezentacje konferencyjne itp.)
Procedura rekrutacyjna

Konkurs na charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami konkursu; https://www.fnp.org.pl/assets/Program-Team-Tech_dokumentacja_konkursowa_4_2017-1-1.pdf i na zasadach zawartych w dokumencie Polityka Instytutu w zakresie równości szans/Employment policy https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/employment_policy.pdf 

Rekrutacja będzie dwuetapowa: W pierwszym etapie kandydaci zostaną ocenieni na podstawie przesłanych dokumentów. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane. Spośród kandydatów, którzy otrzymali wysokie oceny, Komisja Konkursowa wybierze najlepszych kandydatów. Na rozmowę kwalifikacyjną online (drugi etap) zostaną zaproszeni najlepsi kandydaci spełniający wymagania Konkursu. Komisja konkursowa oceni kandydatów w skali punktowej. Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości

Dodatkowe informacje

Planowane rozmowy kwalifikacyjne online: 19-20.06.2021. Planowany termin rozpoczęcia prac w ramach projektu: 01-07- 2021

Prosimy przesyłać aplikacje bezpośrednio na adres: rekrutacja@ichf.edu.pl;

WAŻNE! temat emaila: “Rekrutacja nr 8/2021

Osoba kontaktowa: dr hab. Agnieszka Kamińska, akamin@ichf.edu.pl

http://www.bio-sers.pl/

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

15.06.2021 0:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

25.06.2021

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 24.03.2021

Dołącz do nas