Szczegóły ogłoszenia

Miejsce pracy

Dioscuri Centre for Physics and Chemistry of Bacteria Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa, Polska

Instytucja finansująca

Narodowe Centrum Nauki (NCN), Polska

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Dioscuri Centre for Physics and Chemistry of Bacteria, 2019/02/H/NZ6/00003, 27/2022

Kierownik

Dr Bartłomiej Wacław

Opis

Informacje na temat projektu można znaleźć na stronie https://dioscuricentrebacteria.com

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Zadania i obowiązki w projekcie

Projektowanie i budowa aparatury eksperymentalnej w ścisłej współpracy z zespołem Dioscuri. Będzie to wymagało podejmowania decyzji (z przełożonym) o tym, jak przełożyć założenia eksperymentalne na projekt aparatury (urządzenie mikroprzepływowe, specjalistyczny mikroskop optyczny itp.), sformułowanie strategii codziennej pracy, samodzielne wdrożenie strategii i raportowanie postępów przełożonemu i innym członkom zespołu badawczego.

Oferta

Nazwa stanowiska

Specjalista techniczny (magister lub magister inżynier) z doświadczeniem w mikrofluidyce i/lub optyce

Forma zatrudnienia

Pełny etat

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.10.2022

Okres zatrudnienia

7000 PLN brutto/miesiąc

Oferujemy

Wybrany kandydat wesprze międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół pracujący nad eksperymentalnymi modelami in vitro zakażeń bakteryjnych. Kandydat będzie miał w szczególności możliwość wkładu w następujące projekty:

  • Urządzenie oparte na mikroprzepływach do hodowli bakterii i komórek nabłonka zwierzęcego
  • Nowatorskie metody optyczne do pomiaru wzrostu bakterii w płynach i wewnątrz komórek zwierzęcych, w czasie rzeczywistym.
  • Mikroprzepływy do wykrywania i profilowania fenotypowego mutantów opornych na antybiotyki

Opis perspektyw rozwoju kariery w IChF

W przypadku osoby z dużym potencjałem akademickim, stanowisko może zostać przekształcona w pełni finansowaną pozycję doktoranta (3 lata z możliwością przedłużenia o kolejny rok).

Więcej szczegółów

zobacz link
Wymagania

Dyscyplina naukowa

Fizyka, chemia, biotechnologia

Profil naukowy kandydata

First Stage Researcher (R1)

Wymagania

• Magister fizyki, chemii lub inżynierii

• Praktyczne doświadczenie z systemami optycznymi i /lub mikroprzepływami

• Bardzo dobre osiągnięcia naukowe potwierdzone transkryptem akademickim

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

•Entuzjazm do nauki nowych technik

•Umiejętność proponowania i rozwijania nowych pomysłów dot. usprawnień aparatury eksperymentalnej.

•Umiejętność rozwijania i utrzymywania relacji międzyludzkich w miejscu pracy

Pożądane

• Podstawowe doświadczenie w fizyce biologicznej, bioinżynierii, materii miękkiej, chemii fizycznej, mikrobiologii lub innej pokrewnej dziedzinie.

•Doświadczenie z AutoCAD lub podobnym programem,

znajomość Python, Java lub C++

•Doświadczenie w programowaniu mikrokontrolerów, takich jak Arduino lub Raspberry Pi.

• Doświadczenie (poprzez projekt magisterski, staż letni lub pracę) w jednym lub kilku z następujących obszarów: obrazowanie optyczne (mikroskopia: obrazowanie próbek biologicznych, przetwarzanie obrazu, budowa mikroskopów); bioreaktory (chemostaty, turbidostaty); układy mikroprzepływowe

•Umiejętność wykonywania wielu zadań jednocześnie.

•Umiejętność utrzymania czystego i dobrze zorganizowanego środowiska pracy.

• Potencjał rozwoju kariery jako doktorant.

Kryteria oceny

Kompetencje (zob. powyzej), opinia na podstawie listów referencyjnych jeśli zostały dostarczone.

Wymagane dokumenty
  • list motywacyjny
  • CV
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • mile widziany co najmniej jeden list referencyjny (przesłany przez kandydata lub osobę wspierającą)
Procedura rekrutacyjna

Wszystkie dokumenty (w tym listy referencyjne) należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@ichf.edu.pl podając w temacie "Rekrutacja 27/2022".

Dodatkowe informacje

O Centrum Dioscuri

Głównym celem Centrum jest lepsze zrozumienie wzrostu i ewolucji komórek chorobotwórczych w chorobach człowieka z punktu widzenia chemii i fizyki. Podczas gdy większość grupy pracuje nad infekcjami bakteryjnymi, Centrum opracowuje również program badawczy w dziedzinie biologii nowotworów. W szczególności chcielibyśmy poszerzyć wiedzę na temat mechanizmów, które prowadzą do oporności na chemioterapię nowotworową. Członkowie Centrum wykorzystują eksperymentalne modele in vitro , symulacje komputerowe i teorię matematyczną do tworzenia opartych na danych, ilościowych modeli zakażeń bakteryjnych i nowotworów. Przewidujemy, że modele te mogą pomóc w opracowaniu nowych metod leczenia.

Centrum jest współfinansowane przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych, przy dodatkowym wsparciu ze strony NAWA i POLS.

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

17.08.2022 17:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31.08.2022

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 27.07.2022

Dołącz do nas