Patenty - oferta nr. 8/15

Sposób odzyskiwania złota zwłaszcza z odpadów laboratoryjnych i zastosowanie tego sposobu

 • Opis:

  Wynalazek ujawnia nową metodę odzyskiwania złota z odpadów, w których metal ten występuje w postaci nanocząstek pokrytych organicznymi lub nieorganicznymi ligandami. Metoda pozwala roztwarzać nanocząstki znajdujące się w roztworach wodnych lub organicznych, związane chemicznie lub fizykochemicznie z porowatą powierzchnią, lub na powierzchni ciał stałych, oraz przekształcanie ich do postaci soli tetrachloro-`lub tetrabromozłocianów (III) litowców lub amonu, a także ponowne wykorzystanie w/w soli do syntezy stabilnych nanocząstek złota.

 • Twórcy:
  Tomasz Andryszewski, Michalina Iwan, Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst
 • Zalety:
  • koszt surowców niezbędnych do odzyskania 1g złota o wartości rynkowej 142 PLN to jedynie 4,20 PLN,
  • otrzymane produkty w postaci nieorganicznych soli złota dają się łatwo oddzielić od organicznych oraz nieorganicznych zanieczyszczeń i odznaczają się wysokim stopniem czystości,
  • reakcja prowadzona jest w temperaturze pokojowej i odznacza się wysoką wartością stałej kinetycznej,
  • z uzyskanych soli ponownie można przygotować nanocząstki
 • Słowa kluczowe:
  recykling złota, nanocząstki metaliczne, nanoodpady metaliczne, synteza nanocząstek metali
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:

  Metoda może być z powodzeniem wykorzystywana przez laboratoria badawcze oraz firmy, które wytwarzają odpady ciekłe (organiczne lub nieorganiczne) lub stałe zawierające złoto w postaci nanocząstek lub koloidu o dowolnym pokryciu, rozmiarze i kształcie. Ujawniona metoda nie wymaga specjalistycznego wyposażenia.

 • Stan zaawansowania:
  Etap gotowości do wdrożenia
 • Prawa własności intelektualnej:
  Patent w Polsce

Załączniki

Powrót do listy patentów