Patenty - oferta nr. 7/19

Elastyczna platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy, zastosowanie takiej platformy do bezpośredniej detekcji

 • Opis:

  Elastyczna platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy, zastosowanie takiej platformy do bezpośredniej detekcji i/lub identyfikacji substancji i/lub mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii i komórek nowotworowych z użyciem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana.

  Przedmiotem wynalazku jest elastyczna platforma do powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana, sposób przygotowania takiej platformy, sposób oznaczania substancji i/lub mikroorganizmów z wykorzystaniem takiej platformy, a ponadto zastosowanie takiej platformy do bezpośredniej detekcji i/lub identyfikacji substancji i/lub mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, z użyciem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana. Platforma obejmuje pole PET pokrytą warstwą ITO, następnie poddana działaniu wyładowania barierowego (DBD). Tak zmodyfikowana folia pokrywana jest metaliczną warstwa aktywną SERS-owsko (np. złoto, srebro), dzięki czemu staje się platformą SERS o dużym wzmocnieniu. Dodatkową zaletą platformy jest jej elastyczność, co umożliwią łatwą obróbkę mechaniczną (cięcie, wyginanie) oraz łatwe nakładanie próbek z powierzchni o nierównych kształtach (owoce, warzywa, ludzkie ciało i inne).

 • Twórcy:
  Agnieszka Michota-Kamińska, Marta Czaplicka, Ariadna Nowicka, Tomasz Szymborski, Aneta Kowalska, Dorota Korsak, Joanna Trzcińska-Danielewicz, Agnieszka Girstun
 • Zalety:
  • Detekcja i/lub identyfikacja bakterii i/lub komórek nowotworowych, z wykorzystaniem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS) na elastycznych platformach o wysokim współczynniku wzmocnienia.
  • Metoda wykorzystuje komercyjnie dostępny kompozyt (folia PET pokryta warstwą przewodzącego elektrycznie tlenku indowo-cynowego, ITO), który poddaje się działaniu wyładowania barierowego (BDB).
  • Platforma SERS jest elastyczna co umożliwia jej łatwe cięcie oraz wyginanie, a ze względu na swoją elastyczność oferuje zwiększoną wszechstronność pobierania próbek np. wymazy czy mikroekstrakcje
 • Słowa kluczowe:
  PET, ITO, SERS, komórki nowotworowe, bakterie, detekcja
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:
  • Detekcja i identyfikacja bakterii i/lub komórek nowotworowych znajdujących się w próbkach klinicznych np. krwi, osoczu, moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym.
  • Detekcja i identyfikacja bakterii i/lub komórek rakowych znajdujących się na powierzchniach o dużej krzywiźnie (np. w przypadku bakterii powierzchnia owoców, warzyw), zatem przeniesienie bakterii i/lub komórek nowotworowych na platformę wymaga przyłożenia platformy do tej powierzchni.
  • Detekcja i identyfikacja bakterii w próbkach środowiskowych np. wodzie.
 • Stan zaawansowania:
  Etap prototypu
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
Powrót do listy patentów