Patenty - oferta nr. 1/18

Platforma do detekcji i /lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, z wykorzystaniem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS), sposób jej przygotowania, jej zastosowanie oraz pomiar z użyciem takiej platformy

 • Opis:

  Przedmiotem wynalazku jest platforma do detekcji i/lub identyfikacji mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, z wykorzystaniem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS) obejmująca podłoże stanowiące tkaninę o właściwościach filtracyjnych (tkaninę filtracyjną) o gęstym splocie pokrytą warstwą metaliczną, charakteryzująca się tym, że tkanina filtracyjna jest bezoczkowa, w której plecionka składa się z drutów osnowy przeplatanych drutami wątku tworzące gęsty splot i w której druty osnowy posiadają średnicę różną od średnicy drutów wątku, a ponadto wykonana jest z materiału o przewodności cieplnej nie niższej niż 10 W·m-1·K-1. Tkanina bezoczkowa, tj oczka nie powinny być widoczne w płaszczyźnie XY tkaniny, tak by materiał biologiczny np. bakterie został zatrzymany na powierzchni drutów.

 • Twórcy:
  Tomasz Szymborski, Evelin Witkowska, Krzysztof Niciński, Agnieszka Michota-Kamińska
 • Zalety:
  • Detekcja i/lub identyfikacja mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, z wykorzystaniem techniki powierzchniowo wzmocnionego efektu Ramana (SERS) na platformach o wysokim przewodnictwie cieplnym
  • W wynalazku wykorzystuje się podczas pomiarów promieniowanie laserowe o mocy większej niż 10 mW bez degradacji materiału biologicznego.
  • Platforma zapewnia możliwość detekcji czułych na temperaturę i promieniowanie laserowe układów biologicznych a w szczególności bakterii.
 • Słowa kluczowe:
  SERS; bakteria; detekcja bakterii; osocze
 • Dziedzina:
 • Zastosowanie:
  • Detekcja i identyfikacja bakterii w próbkach klinicznych np. osoczu, krwi, moczu lub płynie mózgowo-rdzeniowym.
  • Detekcja i identyfikacja bakterii w próbkach środowiskowych np. wodzie.
 • Stan zaawansowania:
  Etap prototypu
 • Prawa własności intelektualnej:
  Zgłoszenie patentowe w Polsce
 • Link do publikacji:
Powrót do listy patentów