Laboratorium Spektroskopii NMR

  • Kierownik: dr hab. Piotr Bernatowicz
  • Nazwa: Laboratorium Spektroskopii NMR

Laboratorium Spektroskopii NMR specjalizuje się w precyzyjnych badaniach dynamiki molekularnej, zarówno w cieczy jak i ciele stałym. W tym celu posługujemy się metodami spinowej relaksacji jądrowej oraz metodami analizy kształtu linii NMR.

W ciele stałym standardowo wykonujemy pomiary próbek proszkowych techniką CP/MAS w zakresie temperatur od -130 oC do +130 oC, a na życzenie przeprowadzamy numeryczną analizę tych widm oprogramowaniem własnej produkcji, pozwalającym m.in. na wyznaczanie hermitowskich części tensorów anizotropii przesunięcia chemicznego. Posiadamy też możliwość badania próbek proszkowych techniką wideline, w zakresie temperatur od 4.2 K do pokojowej. W wyjątkowych przypadkach możemy też w podobnym zakresie temperatur badać próbki zorientowanych monokryształów.

W cieczach, prócz standardowych widm jedno i dwu wymiarowych, wykonujemy pomiary dyfuzji translacyjnej metodą DOSY w zakresie temperatur od -150 oC do +80 oC.

Pomiary widm cieczowych wykonujemy na spektrometrze Bruker AVANCE II 300 MHz, a pomiary w ciele stałym na spektrometrze Bruker AVANCE II 500 MHz. Nasz spektrometr 300 MHz posiada możliwość doprowadzenia do próbki światła laserowego z zakresu UV/VIS. Od większości innych laboratoriów NMR odróżnia nas możliwość bezproblemowego przeprowadzania długotrwałych (wielodniowych) pomiarów w niskich temperaturach, zarówno próbek cieczowych jak i w stałych.

Kontakt

pbernatowicz@ichf.edu.pl

+48 22 3433410

Badania

Leszczyński, M. K., Kornacki, D., Terlecki, M., Justyniak, I., Miletić, G. I., Halasz, I., Bernatowicz, P., Szejko, V., & Lewiński, J.
Mechanochemical vs Wet Approach for Directing CO2 Capture toward Various Carbonate and Bicarbonate Networks.
ACS Sustainable Chemistry & Engineering,  https://doi.org/10.1021/ACSSUSCHEMENG.1C08402