Specjalistyczne Laboratorium Obsługi Aparatury Badawczej

 • Kierownik: inż. Jakub Zemanek
 • Nazwa: Specjalistyczne Laboratorium Obsługi Aparatury Badawczej

Specjalistyczne Laboratorium Obsługi Aparatury Badawczej i Wdrożeń (LOABiW) zostało utworzone dn. 1 stycznia 2019r.

Rodzaje aktywności:

 • obsługa elektroniczna i mechatroniczna specjalistycznej aparatury badawczej
 • prace koncepcyjne nad indywidualnymi rozwiązaniami technicznymi do zastosowań w badaniach naukowych i przemyśle
 • wsparcie procesów wdrożeniowych wynalazków powstających w IChF PAN
 • inicjowanie współpracy naukowców ze światem przemysłu
 • badanie stanu techniki

Kontakt

jzemanek@ichf.edu.pl

+48 22 343 3372

Badania

Rodzaje usług:

 • obsługa i naprawa aparatury badawczej
 • projektowanie i wykonanie układów elektronicznych oraz urządzeń mechanicznych (prototypowanie)
 • wsparcie procesów wdrożeniowych
 • wspieranie współpracy naukowców ze światem przemysłu
 • badanie stanu techniki

Aparatura

Specjalistyczna aparatura elektroniczna:

 • oprogramowanie do projektowania obwodów drukowanych
 • urządzenia do specjalistycznych pomiarów elektronicznych
 • stacja lutownicza


Specjalistyczna aparatura mechaniczna:

 • oprogramowanie do projektowania układów mechanicznych
 • minifrezarka CNC
 • drukarka 3D

Cennik

Wycena zleceń indywidualnych na podstawie zapytania przesłanego drogą elektroniczną na adres kierownika laboratorium.