Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej

  • Kierownik: dr inż. Marcin Hołdyński
  • Nazwa: Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej

Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej (LSME) zostało powołane zarządzeniem Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN w dniu 29 czerwca 2016 r. W ramach aparatury zainstalowanej w Laboratorium (mikroskop FEI Nova NanoSEM 450) możliwe jest obrazowanie powierzchni materiałów metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) z rozdzielczością do kilku nanometrów. Mikroskop wyposażony jest także w detektory EDS oraz WDS umożliwiające podstawową analizę składu chemicznego obserwowanych materiałów.

Kontakt

mholdynski@ichf.edu.pl

tel: 22 343 32 76

Badania

Wybrane publikacje:

2021

Majchrowicz, A., Roguska, A., Majchrowicz, K., Pisarek, M., Hołdyński, M., Bazarnik, P., & Lewandowska, M.

Influence of microstructural features on the growth of nanotubular oxide layers on β-phase Ti-24Nb-4Zr-8Sn and α + β-phase Ti-13Nb-13Zr alloys.

Surface and Coatings Technology,  https://doi.org/10.1016/J.SURFCOAT.2021.127695

Pisarek, M., Krawczyk, M., Kosiński, A., Hołdyński, M., Andrzejczuk, M., Krajczewski, J., Bieńkowski, K., Solarska, R., Gurgul, M., Zaraska, L., & Lisowski, W.
Materials characterization of TiO2 nanotubes decorated by Au nanoparticles for photoelectrochemical applications.
RSC Advances, https://doi.org/10.1039/D1RA07443A

2022

Pisarek, M., Ambroziak, R., Hołdyński, M., Roguska, A., Majchrowicz, A., Wysocki, B., & Kudelski, A.
Nanofunctionalization of Additively Manufactured Titanium Substrates for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Measurements.
Materials, https://doi.org/10.3390/MA15093108

Kruszyńska, J., Ostapko, J., Ozkaya, V., Surucu, B., Szawcow, O., Nikiforow, K., Hołdyński, M., Tavakoli, M. M., Yadav, P., Kot, M., Kołodziej, G. P., Wlazło, M., Satapathi, S., Akin, S., & Prochowicz, D.
Atomic Layer Engineering of Aluminum-Doped Zinc Oxide Films for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells.
Advanced Materials Interfaces, https://doi.org/10.1002/ADMI.202200575