Laboratorium Rentgenowskie Analizy Strukturalnej

 • Kierownik: dr Roman Luboradzki
 • Nazwa: Laboratorium Rentgenowskie Analizy Strukturalnej

Główne zainteresowania badawcze: chemia supramolekularna, struktury klatratów i hydratów, fizykochemia organożeliżeli LMOG.

Członkowie

 • dr Arkadiusz Gajek (agajek@ichf.edu.pl)

Kontakt

rluboradzki@ichf.edu.pl

+48 22 343 3225

Badania

Publikacje

Ratajczyk, T., Mames, A., Pietrzak, M., Bernatowicz, P., Kubas, A., & Luboradzki, R.
NMR Crystallography Enhanced by Quantum Chemical Calculations and Liquid State NMR for the Investigation of Se NHC Adducts. Chemistry – A European Journal, https://doi.org/10.1002/CHEM.202102800

Aparatura

 • Czterokołowy dyfraktometr rentgenowski do badań monokryształów SuperNova wyposażony w dwa mikroźródła Nova [Cu] i Mova [Mo], detektor EOS CCD i goniometr czterokołowy w geometrii kappa. Oprogramowanie [CrystAlis] umożliwia zbieranie danych, ich obróbkę, rozwiązanie i udokładnienie struktury, oraz dodatkowo proste pomiary próbek proszkowych. Dyfraktometr wyposażony jest w przystawkę niskotemperaturową Oxford Cryostream 700 umożliwiająca pomiary w zakresie 80-400K.
 • Czterokołowy dyfraktometr rentgenowski do badań monokryształów Bruker CCD wyposażony standardową lampę Mo, detektor Apex II i goniometr czterokołowy w geometrii kappa. Oprogramowanie umożliwia zbieranie danych, ich obróbkę, rozwiązanie i udokładnienie struktury. Dyfraktometr wyposażony jest w przystawkę niskotemperaturową Oxford Cryostream 700 umożliwiająca pomiary w zakresie 80-400K.
 • Dyfraktometr rentgenowski Empyrean do badań materiałów polikrystalicznych z wyposażeniem umożliwiającym pomiary w geometrii Bragga Brentano, w transmisji, pomiary w kapilarach, wyposażony w:
  • lampę rentgenowską Cu z filtrami Kbeta
  • goniometr w układzie pionowym theta-theta, stolik standartowy z obrotem próbek, zmieniacz próbek
  • zespół optyki wiązki pierwotnej - zwierciadło paraboliczne dające wiązkę równoległą dla promieniowania Cu Kalpha oraz możliwość pracy bez zwierciadła (geometria Bragg-Brentano),
  • licznik 3D - PIXcel,
  • kamera temperaturowa TTK 450 Anton-Paar (od -193°C do +450°C)
  • oprogramowanie do identyfikacji fazowej zawierające krystalograficzną bazę danych
 • Dyfraktometr rentgenowski Bruker D8 do badań materiałów polikrystalicznych z wyposażeniem umożliwiającym pomiary w geometrii Bragga Brentano, lampą rentgenowską Cu z filtrami Kbeta i licznikiem scyntylacyjnym.

Cennik

Próbki monokrystaliczne

 • Surowy pomiar bez rozwiązania struktury 500-700 zł
 • Pomiar + struktura (rozwiązanie, udokładnienie, plik .cif) 1000 - 1200 zł
 • Kryształy trudne, wymagające specjalnego traktowania, nietrwałe itp. cena do uzgodnienia
 • Pomiary standardowo wykonywane są w temperaturze 100 K (ale istnieje możliwość pomiaru w innej temperaturze z zakresu 80-400K)

Próbki proszkowe

 • Standardowy pomiar [geometria Bragg-Brentano, temp. pokjowa 200 zł
 • inne warunki pomiarucena do uzgodnienia