Laboratorium Badań Struktury Miękkiej Materii

 • Kierownik: mgr inż. Agnieszka Wiśniewska
 • Nazwa: Laboratorium Badań Struktury Miękkiej Materii

W Laboratorium zajmujemy się fizyko-chemicznymi badaniami miękkiej materii. Wykonuje pomiary:

 • dynamicznego i statycznego rozpraszania światła,
 • potencjału Zeta,
 • własności wiskoelastycznych i lepkości,
 • gęstości,
 • współczynnika załamania światła,
 • efektów cieplnych (DSC-TG),
 • badania spektralne w zakresie UV-VIS,
 • z wykorzystaniem mikroskopu polaryzacyjnego

Członkowie

 • dr inż. Anna Brzozowska-Elliott

Aparatura

 • Aparatura do Dynamicznego i Statycznego Rozpraszania Światła (Dynamic and Static Light Scattering DLS): Brookhaven Instruments Co BI-200SM

 • Laserowy analizator wielkości cząstek i potencjału Zeta: Brookhaven Instruments Particle Size Analyser 90Plus

DLS

 • Pomiary własności wiskoelastycznych i lepkości: Reometr rotacyjny Malvern Kinexus Pro

Reometr

 • Pomiary efektów cieplnych: 

          Mettler Toledo TGA/DSC 3+

          SETARAM TG-DSC 111

SETARAM TG-DSC 111

          Mettler Toledo DSC 3

Mettler Toledo DSC 3

        MICROCAL VP-CAPILLARY DSC

 • Badania spektralne w zakresie UV-VIS: UV-VIS RECORDING SPECTROPHOTOMETER

UV-VIS

 • Badania współczynnika załamania światła: Refraktometr DSR_λ

Refraktometr

 • Mikroskop polaryzacyjny Nikon ECLIPSE E400, zestaw do chłodzenia ciekłym azotem

Cennik

Pytania odnośnie kalkulacji ceny za wykonanie badania proszę kierować na adres: awisniewska@ichf.edu.pl