Laboratorium Aparatury Specjalistycznej ZD Chemipan

  • Kierownik: mgr inż. Krysztof Gąsiorowski
  • Nazwa: Laboratorium Aparatury Specjalistycznej ZD Chemipan

Więcej szczegółów: link

Członkowie

  • technolog Paweł    Kosior
  • technolog Mirosław Oracki
  • specjalista techniczny mgr inż. Sylwester Powała
  • specjalista techniczny Bogdan Radwański
  • technolog Cezary Sobieraj
  • specjalista dr Anna Wach

Kontakt

tel.: +48 22 632 45 13
chemipan-director@ichf.edu.pl