Patenty wg dziedziny Wróć do listy

Chemia - chemia materiałów podstawowych

 • Oferta nr. 15/16
 • Nazwa:
  Polimery koordynacyjne oparte na jonach chromu (II)
 • Słowa kluczowe:
  sorpcja gazów i cieczy, rozdział mieszanin gazów i cieczy, ogniwa i baterie, kataliza, ekologia
 • Oferta nr. 9/16
 • Nazwa:
  Matryca pektynowa, sposób jej otrzymywania oraz jej zastosowanie w syntezie nanocząstek złota, elektrochemii oraz mikrobiologii
 • Słowa kluczowe:
  złoto, nanocząstki, cukry, bakterie, antybakteryjność
 • Oferta nr. 4/15
 • Nazwa:
  Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym
 • Słowa kluczowe:
  spektroskopia wzmacniana powierzchniowoosadzanie analitu, pole elektryczne
 • Oferta nr. 19/14
 • Nazwa:
  Nowy salicylidenowy kompleks niklu(II) i sposób jego wytwarzania, nowy sposób wytwarzania produktu pierwszego etapu wytwarzania tego kompleksu, ligand będący produktem drugiego etapu wytwarzania tego kompleksu i sposób jego wytwarzania ...
 • Słowa kluczowe:
  monomer, polimer redoksprzewodzacy, materiał elektrodowy, superkondensatory, urządzenia gromadzące energię
 • Oferta nr. 14/14
 • Nazwa:
  Sposób osadzania nanocząstek metalu na powierzchni w procesie elektrochemicznym, powierzchnia otrzymana tym sposobem i jej zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  platforma SERS, Raman, nanocząstki, elektrochemia, temperatura roztworu, powtarzalność
 • Oferta nr. 2/14
 • Nazwa:
  Sposób przygotowania elektrody węglowej, elektroda otrzymana tym sposobem oraz jej zastosowanie do oznaczania tiocholiny
 • Słowa kluczowe:
  nanocząstki węgla, elektroforetyczne osadzanie, tiocholina, elektroda, czyjnik, bioczujnik na pestycydy
 • Oferta nr. 25/13
 • Nazwa:
  Matryca polikrzemianowa, sposób jej otrzymywania i jej zastosowanie
 • Słowa kluczowe:
  matryca polikrzemianowa, immobilizacja, enzym, acetylocholinoesteraza, czujnik, bioczujnik, pestycydy, tiocholina, dopamina, nanocząstki węgla, nanorurki węgla
 • Oferta nr. 3/11
 • Nazwa:
  Sposób wytwarzania nanocząstek tlenku cynku
 • Słowa kluczowe:
  ZnO, nanocząstki, luminescencja, obrazowanie, fotowoltaika
 • Oferta nr. 22/10
 • Nazwa:
  Biokatoda, sposób wykonania biokatody i ogniwo cynkowo-tlenowe
 • Słowa kluczowe:
  biokatoda, hybrydowe ogniwo paliwowe, elektroda ITO, nanocząstki ITO, enzym, immobilizacja