Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych

Zespół badawczy nr 24

Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Jerzy Górecki

Tematyka badawcza

Zespół 24 prowadzi badania nad układami o złożonej ewolucji czasowo-przestrzennej. Przedmiotem naszych zainteresowań jest identyfikacja struktur stacjonarnych, przejść fazowych oraz charakterystyka  ewolucji czasowej układów ograniczonych przestrzennie  o specyficznych typach oddziaływań (oddziaływania typu SALR -przyciąganie na małych odległościach i odpychanie dalekiego zasięgu, oddziaływania generowane stężeniem cząsteczek powierzchniowo aktywnych).

Prowadzimy też badania nad zjawiskami dalekimi od równowagi termodynamicznej oraz nad zastosowaniem reakcji chemicznych dla przetwarzania informacji. W badaniach stosujemy metody teoretyczne fizyki statystycznej, mikroskopowe symulacje komputerowe oparte o dynamikę molekularną oraz zaawansowane metody optymalizacji wykorzystujące algorytmy genetyczne.

Prowadzimy eksperymenty nad nieliniowymi reakcjami chemicznymi (reakcja Biełousowa-Żabotyńskiego) oraz nad złożoną ewolucją obiektów, które samorzutnie poruszają się na powierzchni wody. 

Członkowie

 • mgr Ashmita Bose 
 • prof. dr hab. Alina Ciach 
 • mgr Carolina Cruz Cardona 
 • dr inż. Marian Gryciuk 
 • dr hab. Marek Litniewski 
 • Aleksander Litwiniuk 
 • dr Frantisek Muzika
 • mgr Richard Loffler 
 • mgr Gabriel Rochinha Morgado 
 • dr inż. Tomasz Roliński 
 • mgr Jan Stępień

Publikacje

2021

Cruz, C., Lomba, E., & Ciach, A.
Capacitance response and concentration fluctuations close to ionic liquid-solvent demixing.
Journal of Molecular Liquids, https://doi.org/10.1016/J.MOLLIQ.2021.117078

Richard J. G. Löffler, Martin M. Hanczyc and Jerzy Gorecki
A Perfect Plastic Material for Studies on Self-Propelled Motion on the Water Surface
Molecules 2021, 26(11), 3116; DOI: 10.3390/molecules26113116

O. Patsahan, M. Litniewski and A. Ciach
Self-assembly in mixtures with competing interactions
Soft Matter DOI: 10.1039/D0SM02072A

Ashmita Bose and Jerzy Gorecki
Can a Network of Chemical Oscillators Help to Diagnose Schizophrenia?
International Journal of Unconventional Computing, 2021, 16, pp.1-18

Cruz, C., Kondrat, S., Lomba, E., & Ciach, A.
Capillary Ionization and Jumps of Capacitive Energy Stored in Mesopores.
The Journal of Physical Chemistry C, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c00624

Löffler, R. J. G., Hanczyc, M. M., & Gorecki, J.
A Perfect Plastic Material for Studies on Self-Propelled Motion on the Water Surface.
Molecules, https://doi.org/10.3390/molecules26113116

Cruz, C., & Ciach, A.
Phase Transitions and Electrochemical Properties of Ionic Liquids and Ionic Liquid-Solvent Mixtures.
Molecules, https://doi.org/10.3390/molecules26123668

Ciach, A., & Patsahan, O. V.
Correct scaling of the correlation length from a theory for concentrated electrolytes.
Journal of Physics: Condensed Matter, https://doi.org/10.1088/1361-648X/ac0f9e

Cruz, C., Lomba, E., & Ciach, A.

Capacitance response and concentration fluctuations close to ionic liquid-solvent demixing.

Journal of Molecular Liquids, https://doi.org/10.1016/J.MOLLIQ.2021.117078 

Litniewski, M., & Ciach, A.

Adsorption in Mixtures with Competing Interactions.

Molecules, https://doi.org/10.3390/MOLECULES26154532

2020

Experimental and theoretical evidence of dihydrogen bonds in lithium amidoborane

Ewelina Magos-Palasyuk, Aleksander Litwiniuk and Taras Palasyuk

Scientific Reports (2020) 10, 17431

Physical Review E

Adsorption anomalies in a two-dimensional model of cluster-forming systems

E. Bildanau, J. Pękalski, V. Vikhrenko and A. Ciach

Article (2020) DOI: 10.1103/PhysRevE.101.012801

Condensed Matter Physics

Effects of fluctuations on correlation functions in inhomogeneous mixtures

A. Ciach, O. Patsahan,  and A. Meyra

Article (2020) DOI: 10.5488/CMP.23.23601

Journal of Physics Condensed Matter

Triangular lattice models for pattern formation by core-shell particles with different shell thicknesses

V S Grishina, V S Vikhrenko and A. Ciach

Article (2020) DOI: 10.1088/1361-648X/ab9979

Molecular Physics

Correlation functions in mixtures with energetically favoured nearest neighbours of different kind: a size-asymmetric case

O. Patsahan,  A. Meyra and  A. Ciach

Article (2020) DOI: 10.1080/00268976.2020.1820091

Entropy

Structural and thermodynamic peculiarities of core-shell particles at fluid interfaces from triangular lattice models

V S Grishina, V S Vikhrenko and A. Ciach

Article (2020) DOI: 10.3390/e22111215

Carbon

Reconstructing the fractal clusters of detonation nanodiamonds from small-angle X-ray scattering

P Kowalczyk, EZ Piña-Salazar, JJK Kirkensgaard, AP Terzyk, R Futamura, Takuya Hayashi, Eiji Ōsawa, Katsumi Kaneko, Alina Ciach

Article (2020) DOI: 10.1016/j.carbon.2020.08.003

Journal of Cellular Automata

Potential oscillations in cellular automaton based model for passivation of metal surface

Jan Stępień, Janusz Stafiej

Article (2020) DOI: undefined

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

Stochastic approach to Fisher and Kolmogorov, Petrovskii, and Piskunov wave fronts for species with different diffusivities in dilute and concentrated solutions

Gabriel Morgado, Bogdan  Nowakowski, Annie Lemarchand

Article (2020) DOI: 10.1016/j.physa.2020.124954

Physical Chemistry Chemical Physics

Elimination of fast variables in stochastic nonlinear kinetics

Gabriel Morgado, Bogdan  Nowakowski, Annie Lemarchand

Article (2020) DOI: 10.1039/d0cp02785e

Frontiers in Chemistry

How Does a Simple Network of Chemical Oscillators See the Japanese Flag?

Jerzy Gorecki, Ashmita  Bose

Article (2020) DOI: 10.3389/fchem.2020.580703

Physical Chemistry Chemical Physics

Inversion probability of three-bladed self-propelled rotors after forced stops of different durations

Nakata, S., Matsufuji, T., Gorecki, J.., Kitahata, H., Nishimori, H.

Article (2020) DOI: 10.1039/d0cp00746c

Entropy

Applications of information theory methods for evolutionary optimization of chemical computers

Gorecki J.

Article (2020) DOI: 10.3390/e22030313

Chaos

On a simple model that explains inversion of a self-propelled rotor under periodic stop-and-release-operations

Koyano, Y., Kitahata, H., Nakata, S., Gorecki, J.

Article (2020) DOI: 10.1063/1.5140626