Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych

Zespół badawczy nr 24

Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Jerzy Górecki

Tematyka badawcza

Zespół 24 prowadzi badania nad układami o złożonej ewolucji czasowo-przestrzennej. Przedmiotem naszych zainteresowań jest identyfikacja struktur stacjonarnych, przejść fazowych oraz charakterystyka  ewolucji czasowej układów ograniczonych przestrzennie  o specyficznych typach oddziaływań (oddziaływania typu SALR -przyciąganie na małych odległościach i odpychanie dalekiego zasięgu, oddziaływania generowane stężeniem cząsteczek powierzchniowo aktywnych).

Prowadzimy też badania nad zjawiskami dalekimi od równowagi termodynamicznej oraz nad zastosowaniem reakcji chemicznych dla przetwarzania informacji. W badaniach stosujemy metody teoretyczne fizyki statystycznej, mikroskopowe symulacje komputerowe oparte o dynamikę molekularną oraz zaawansowane metody optymalizacji wykorzystujące algorytmy genetyczne.

Prowadzimy eksperymenty nad nieliniowymi reakcjami chemicznymi (reakcja Biełousowa-Żabotyńskiego) oraz nad złożoną ewolucją obiektów, które samorzutnie poruszają się na powierzchni wody. 

Członkowie

  • prof. dr hab. Alina Ciach 
  • dr inż. Marian Gryciuk 
  • dr hab. Marek Litniewski 
  • dr inż. Tomasz Roliński

Publikacje

2024

A. De Virgiliis, A. Meyra and A. Ciach
"Lattice Model Results for Pattern Formation in a Mixture with Competing Interactions" 
Website: https://www.mdpi.com/1420-3049/29/7/1512
PDF Version: https://www.mdpi.com/1420-3049/29/7/1512/pdf

Roliński, Tomasz, Hiroyuki Kitahata, Yuki Koyano, and Jerzy Górecki

Quantitative Analysis of the Complex Time Evolution of a Camphor Boat

(2024) Applied Sciences 14, no. 3: 959. https://doi.org/10.3390/app14030959

Patsahan, O.; Meyra, A.; Ciach, A.
Spontaneous Pattern Formation in Monolayers of Binary Mixtures with Competing Interactions
Soft Matter https://doi.org/10.1039/D3SM01537H

2023

Gorecki, J.; Muzika, F.

Chemical Memory with Discrete Turing Patterns Appearing in the Glycolytic Reaction.

Biomimetics 2023, 8, 154. https://doi.org/10.3390/biomimetics8020154

New types of complex motion of a simple camphor boat

R. J. G. Löffler, T. Rolinski, H. Kitahata, Y. Koyano and J. Gorecki,

Physical Chemistry Chemical Physics, 2023, DOI: 10.1039/D2CP05707G

Pattern Formation in Two-Component Monolayers of Particles with Competing Interactions,

Alina Ciach, Andres De Virgiliis, Ariel Meyra and Marek Litniewski,

Molecules, 2023, doi.org/10.3390/molecules28031366

Ciach, A., & Patsahan, O.
Structure of ionic liquids and concentrated electrolytes from a mesoscopic theory.
Journal of Molecular Liquids, https://doi.org/10.1016/J.MOLLIQ.2023.121453

A Ciach, O Patsahan 

Mesoscopic theory for ionic liquids and concentrated electrolytes in a slit with charged walls

Journal of Molecular Liquids 2023, vol. 382, 121949

https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121949

2022

Hiroyuki Kitahata,   Yuki Koyano,   Richard Julius Gotthard Löffler and  Jerzy Gorecki
Complexity and bifurcations in the motion of a self-propelled rectangle confined in a circular water chamber
Phys. Chem. Chem. Phys., 2022, Accepted Manuscript, https://doi.org/10.1039/D2CP02456J

Chiho Watanabe,   Shinpei Tanaka,   Richard Julius Gotthard Löffler,   Martin Hanczyc  and  Jerzy Gorecki  
Dynamic ordering caused by a source-sink relation between two droplets
Soft Matter, 2022, Accepted Manuscript, https://doi.org/10.1039/D2SM00497F

Jerzy Gorecki
Information Processing Using Networks of Chemical Oscillators
Entropy 2022, 24(8), 1054;
https://doi.org/10.3390/e24081054

Bose Ashmita, Dittrich Peter, Gorecki Jerzy
The Concilium of Information Processing Networks of Chemical Oscillators for Determining Drug Response in Patients With Multiple Myeloma
Frontiers in Chemistry, 08 July 2022
https://doi.org/10.3389/fchem.2022.901918

Ashmita Bose and Jerzy Gorecki
Computing With Networks of Chemical Oscillators and its Application for Schizophrenia Diagnosis
Frontiers in Chemistry, 16 February 2022
https://doi.org/10.3389/fchem.2022.848685

Muzika, F., & Górecki, J.
Identification of the best medium for experiments on chemical computation with Belousov–Zhabotinsky reaction and ferroin-loaded Dowex beads.
Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, https://doi.org/10.1007/S11144-022-02171-4

Richard J. G. Löffler, Martin M. Hanczyc and Jerzy Gorecki
A camphene-camphor-polymer composite material for the production of superhydrophobic absorbent microporous foams.
Scientific Reports 2022 Jan 7;12(1):243.
doi: 10.1038/s41598-021-04240-5

Patsahan, O., & Ciach, A.
Mesoscopic Inhomogeneities in Concentrated Electrolytes.
ACS Omega, https://doi.org/10.1021/ACSOMEGA.1C06013

2021

Ambient-temperature porogen-free method for preparation of silica-based macroporous materials

Dan Trunov, František Muzika, Anita Kříž, Jiří Štětina,  Ivona Sedlářová, Marcela Dendisová, Fatima Hassouna, Miroslav Šoóš
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.128033
Available online 1 December 2021, 128033

Jerzy Gorecki, Konrad Gizynski and Ludomir Zommer

Chapter 12: On the Optimum Geometry and Training Strategy for Chemical Classifiers that Recognize the Shape of a Sphere

Pages:343–370, https://doi.org/10.1142/9789811235740_0012

Handbook of Unconventional Computing
Edited By: Andrew Adamatzky (University of the West of England, Bristol, UK)
WSPC Book Series in Unconventional Computing. October 2021
World Scientific, ISBN: 978-981-123-503-0, https://doi.org/10.1142/12232-vol2

Cruz, C., Lomba, E., & Ciach, A.
Capacitance response and concentration fluctuations close to ionic liquid-solvent demixing.
Journal of Molecular Liquids, https://doi.org/10.1016/J.MOLLIQ.2021.117078

Richard J. G. Löffler, Martin M. Hanczyc and Jerzy Gorecki
A Perfect Plastic Material for Studies on Self-Propelled Motion on the Water Surface
Molecules 2021, 26(11), 3116; DOI: 10.3390/molecules26113116

O. Patsahan, M. Litniewski and A. Ciach
Self-assembly in mixtures with competing interactions
Soft Matter DOI: 10.1039/D0SM02072A

Ashmita Bose and Jerzy Gorecki
Can a Network of Chemical Oscillators Help to Diagnose Schizophrenia?
International Journal of Unconventional Computing, 2021, 16, pp.1-18

Cruz, C., Kondrat, S., Lomba, E., & Ciach, A.
Capillary Ionization and Jumps of Capacitive Energy Stored in Mesopores.
The Journal of Physical Chemistry C, https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c00624

Löffler, R. J. G., Hanczyc, M. M., & Gorecki, J.
A Perfect Plastic Material for Studies on Self-Propelled Motion on the Water Surface.
Molecules, https://doi.org/10.3390/molecules26113116

Cruz, C., & Ciach, A.
Phase Transitions and Electrochemical Properties of Ionic Liquids and Ionic Liquid-Solvent Mixtures.
Molecules, https://doi.org/10.3390/molecules26123668

Ciach, A., & Patsahan, O. V.
Correct scaling of the correlation length from a theory for concentrated electrolytes.
Journal of Physics: Condensed Matter, https://doi.org/10.1088/1361-648X/ac0f9e

Cruz, C., Lomba, E., & Ciach, A.

Capacitance response and concentration fluctuations close to ionic liquid-solvent demixing.

Journal of Molecular Liquids, https://doi.org/10.1016/J.MOLLIQ.2021.117078 

Litniewski, M., & Ciach, A.

Adsorption in Mixtures with Competing Interactions.

Molecules, https://doi.org/10.3390/MOLECULES26154532

2020

Experimental and theoretical evidence of dihydrogen bonds in lithium amidoborane

Ewelina Magos-Palasyuk, Aleksander Litwiniuk and Taras Palasyuk

Scientific Reports (2020) 10, 17431

Physical Review E

Adsorption anomalies in a two-dimensional model of cluster-forming systems

E. Bildanau, J. Pękalski, V. Vikhrenko and A. Ciach

Article (2020) DOI: 10.1103/PhysRevE.101.012801

Condensed Matter Physics

Effects of fluctuations on correlation functions in inhomogeneous mixtures

A. Ciach, O. Patsahan,  and A. Meyra

Article (2020) DOI: 10.5488/CMP.23.23601

Journal of Physics Condensed Matter

Triangular lattice models for pattern formation by core-shell particles with different shell thicknesses

V S Grishina, V S Vikhrenko and A. Ciach

Article (2020) DOI: 10.1088/1361-648X/ab9979

Molecular Physics

Correlation functions in mixtures with energetically favoured nearest neighbours of different kind: a size-asymmetric case

O. Patsahan,  A. Meyra and  A. Ciach

Article (2020) DOI: 10.1080/00268976.2020.1820091

Entropy

Structural and thermodynamic peculiarities of core-shell particles at fluid interfaces from triangular lattice models

V S Grishina, V S Vikhrenko and A. Ciach

Article (2020) DOI: 10.3390/e22111215

Carbon

Reconstructing the fractal clusters of detonation nanodiamonds from small-angle X-ray scattering

P Kowalczyk, EZ Piña-Salazar, JJK Kirkensgaard, AP Terzyk, R Futamura, Takuya Hayashi, Eiji Ōsawa, Katsumi Kaneko, Alina Ciach

Article (2020) DOI: 10.1016/j.carbon.2020.08.003

Journal of Cellular Automata

Potential oscillations in cellular automaton based model for passivation of metal surface

Jan Stępień, Janusz Stafiej

Article (2020) DOI: undefined

Physica A: Statistical Mechanics and its Applications

Stochastic approach to Fisher and Kolmogorov, Petrovskii, and Piskunov wave fronts for species with different diffusivities in dilute and concentrated solutions

Gabriel Morgado, Bogdan  Nowakowski, Annie Lemarchand

Article (2020) DOI: 10.1016/j.physa.2020.124954

Physical Chemistry Chemical Physics

Elimination of fast variables in stochastic nonlinear kinetics

Gabriel Morgado, Bogdan  Nowakowski, Annie Lemarchand

Article (2020) DOI: 10.1039/d0cp02785e

Frontiers in Chemistry

How Does a Simple Network of Chemical Oscillators See the Japanese Flag?

Jerzy Gorecki, Ashmita  Bose

Article (2020) DOI: 10.3389/fchem.2020.580703

Physical Chemistry Chemical Physics

Inversion probability of three-bladed self-propelled rotors after forced stops of different durations

Nakata, S., Matsufuji, T., Gorecki, J.., Kitahata, H., Nishimori, H.

Article (2020) DOI: 10.1039/d0cp00746c

Entropy

Applications of information theory methods for evolutionary optimization of chemical computers

Gorecki J.

Article (2020) DOI: 10.3390/e22030313

Chaos

On a simple model that explains inversion of a self-propelled rotor under periodic stop-and-release-operations

Koyano, Y., Kitahata, H., Nakata, S., Gorecki, J.

Article (2020) DOI: 10.1063/1.5140626