Mikroprzepływy i płyny złożone

Zespół badawczy nr 11

Mikroprzepływy i płyny złożone

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Piotr Garstecki

Tematyka badawcza

Zespół 11 prowadzi badania nad tworzeniem nowych technik mikroprzepływowych na potrzeby chemii, biochemii oraz mikrobiologii. Nasze badania koncentrują się na przepływach dwufazowych, tzn. mikroskalowych przepływach płynów, które nie mieszają się ze sobą. Otrzymane wyniki wykorzystujemy między innymi do ultraszybkiego znajdowania optymalnych warunków prowadzenia syntezy chemicznej, do oznaczania antybiotykooporności bakterii oraz do badania ewolucji bakterii w zmieniających się warunkach chemicznych. Tworzymy również rozwiązania mające zastosowanie w diagnostyce medycznej.

Członkowie

 • mgr Shakeel Ahmad
 • dr Ladislav Derzsi 
 • dr Ilona Foik
 • mgr Justyna Gruszka
 • dr inż. Paweł Jankowski
 • mgr inż. Łukasz Kozoń
 • mgr Francesco Nalin 
 • dr Dominika Ogończyk 
 • mgr Natalia Pacocha
 • dr Yurii Promovych 
 • mgr Artur Ruszczak
 • dr Adam Samborski
 • mgr Shreyas Vasantham
 • mgr inż. Kinga Głuchowska
 • dr Abhay Kotnala
 • dr Shahab Shahryari

Publikacje

2021

Krainer, G., Welsh, T. J., Joseph, J. A., Espinosa, J. R., Wittmann, S., de Csilléry, E., Sridhar, A., Toprakcioglu, Z., Gudiškytė, G., Czekalska, M. A., Arter, W. E., Guillén-Boixet, J., Franzmann, T. M., Qamar, S., George-Hyslop, P. S., Hyman, A. A., Collepardo-Guevara, R., Alberti, S., & Knowles, T. P. J.
Reentrant liquid condensate phase of proteins is stabilized by hydrophobic and non-ionic interactions.
Nature Communications, https://doi.org/10.1038/s41467-021-21181-9


Czekalska, M. A., Jacobs, A. M. J., Toprakcioglu, Z., Kong, L., Baumann, K. N., Gang, H., Zubaite, G., Ye, R., Mu, B., Levin, A., Huck, W. T. S., & Knowles, T. P. J.
One-Step Generation of Multisomes from Lipid-Stabilized Double Emulsions.
ACS Applied Materials & Interfaces, https://doi.org/10.1021/acsami.0c16019

2022

Postek, W., & Garstecki, P.
Droplet Microfluidics for High-Throughput Analysis of Antibiotic Susceptibility in Bacterial Cells and Populations.
Accounts of Chemical Research,  https://doi.org/10.1021/ACS.ACCOUNTS.1C00729

Guzowski, J., Buda, R. J., Costantini, M., Ćwiklińska, M., Garstecki, P., & Stone, H. A.
From dynamic self-organization to avalanching instabilities in soft-granular threads.
Soft Matter, https://doi.org/10.1039/D1SM01350E

Kao, Y.-T., Calabrese, S., Borst, N., Lehnert, M., Lai, Y.-K., Schlenker, F., Juelg, P., Zengerle, R., Garstecki, P., & von Stetten, F.
Microfluidic One-Pot Digital Droplet FISH Using LNA/DNA Molecular Beacons for Bacteria Detection and Absolute Quantification.
Biosensors, https://doi.org/10.3390/BIOS12040237