Mikroprzepływy i płyny złożone

Zespół badawczy nr 11

Mikroprzepływy i płyny złożone

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Piotr Garstecki

Tematyka badawcza

Zespół 11 prowadzi badania nad tworzeniem nowych technik mikroprzepływowych na potrzeby chemii, biochemii oraz mikrobiologii. Nasze badania koncentrują się na przepływach dwufazowych, tzn. mikroskalowych przepływach płynów, które nie mieszają się ze sobą. Otrzymane wyniki wykorzystujemy między innymi do ultraszybkiego znajdowania optymalnych warunków prowadzenia syntezy chemicznej, do oznaczania antybiotykooporności bakterii oraz do badania ewolucji bakterii w zmieniających się warunkach chemicznych. Tworzymy również rozwiązania mające zastosowanie w diagnostyce medycznej.

Członkowie

 • mgr Shakeel Ahmad
 • dr Ladislav Derzsi 
 • dr Ilona Foik
 • mgr Justyna Gruszka
 • dr inż. Paweł Jankowski
 • mgr inż. Łukasz Kozoń
 • mgr Francesco Nalin 
 • dr Dominika Ogończyk 
 • mgr Natalia Pacocha
 • dr Yurii Promovych 
 • mgr Artur Ruszczak
 • dr Adam Samborski
 • mgr Shreyas Vasantham
 • mgr inż. Kinga Głuchowska
 • dr Abhay Kotnala
 • dr Shahab Shahryari

Publikacje

Krainer, G., Welsh, T. J., Joseph, J. A., Espinosa, J. R., Wittmann, S., de Csilléry, E., Sridhar, A., Toprakcioglu, Z., Gudiškytė, G., Czekalska, M. A., Arter, W. E., Guillén-Boixet, J., Franzmann, T. M., Qamar, S., George-Hyslop, P. S., Hyman, A. A., Collepardo-Guevara, R., Alberti, S., & Knowles, T. P. J.
Reentrant liquid condensate phase of proteins is stabilized by hydrophobic and non-ionic interactions.
Nature Communications, https://doi.org/10.1038/s41467-021-21181-9


Czekalska, M. A., Jacobs, A. M. J., Toprakcioglu, Z., Kong, L., Baumann, K. N., Gang, H., Zubaite, G., Ye, R., Mu, B., Levin, A., Huck, W. T. S., & Knowles, T. P. J.
One-Step Generation of Multisomes from Lipid-Stabilized Double Emulsions.
ACS Applied Materials & Interfaces, https://doi.org/10.1021/acsami.0c16019