Mikroprzepływy i płyny złożone

Zespół badawczy nr 11

Mikroprzepływy i płyny złożone

Kierownik zespołu

prof. dr hab. Piotr Garstecki

Tematyka badawcza

Zespół 11 prowadzi badania nad tworzeniem nowych technik mikroprzepływowych na potrzeby chemii, biochemii oraz mikrobiologii. Nasze badania koncentrują się na przepływach dwufazowych, tzn. mikroskalowych przepływach płynów, które nie mieszają się ze sobą. Otrzymane wyniki wykorzystujemy między innymi do ultraszybkiego znajdowania optymalnych warunków prowadzenia syntezy chemicznej, do oznaczania antybiotykooporności bakterii oraz do badania ewolucji bakterii w zmieniających się warunkach chemicznych. Tworzymy również rozwiązania mające zastosowanie w diagnostyce medycznej.

Członkowie

 • mgr Shakeel Ahmad
 • mgr Muge Bilgen
 • dr inż. Magdalena Czekalska 
 • dr Ladislav Derzsi 
 • dr Ilona Foik
 • mgr Paweł Garguliński
 • mgr Justyna Gruszka
 • dr inż. Paweł Jankowski
 • mgr Yu-Ting Kao 
 • mgr inż. Łukasz Kozoń
 • mgr Yu-Kai Lai 
 • mgr Francesco Nalin 
 • dr Dominika Ogończyk 
 • mgr Natalia Pacocha 
 • dr inż. Witold Postek
 • dr Yurii Promovych 
 • mgr Artur Ruszczak
 • dr Adam Samborski
 • mgr Shreyas Vasantham
 • dr Marcin Równicki
 • mgr inż. Kinga Głuchowska
 • mgr inż. Agnieszka Koszewska

Publikacje

Krainer, G., Welsh, T. J., Joseph, J. A., Espinosa, J. R., Wittmann, S., de Csilléry, E., Sridhar, A., Toprakcioglu, Z., Gudiškytė, G., Czekalska, M. A., Arter, W. E., Guillén-Boixet, J., Franzmann, T. M., Qamar, S., George-Hyslop, P. S., Hyman, A. A., Collepardo-Guevara, R., Alberti, S., & Knowles, T. P. J.
Reentrant liquid condensate phase of proteins is stabilized by hydrophobic and non-ionic interactions.
Nature Communications, https://doi.org/10.1038/s41467-021-21181-9


Czekalska, M. A., Jacobs, A. M. J., Toprakcioglu, Z., Kong, L., Baumann, K. N., Gang, H., Zubaite, G., Ye, R., Mu, B., Levin, A., Huck, W. T. S., & Knowles, T. P. J.
One-Step Generation of Multisomes from Lipid-Stabilized Double Emulsions.
ACS Applied Materials & Interfaces, https://doi.org/10.1021/acsami.0c16019