Znamy zwycięzcę jubileuszowej 10-tej edycji konkursu Złoty Medal Chemii 2020

Czas czytania: około 6 minut

Znamy zwycięzcę jubileuszowej 10-tej edycji konkursu Złoty Medal Chemii 2020

Złoty Medal Chemii 2020 otrzymał Mateusz Fido z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem pracy finałowej było badanie enzymów degradacji kapu z wykorzystaniem oligonukleotydowych sond aptamerowych.

Konkurs Złoty Medal Chemii skierowany jest to autorów nowatorskich prac licencjackich lub inżynierskich, napisanych i obronionych w roku akademickim 2019/2020, a obejmujących tematyką chemię lub jej pogranicza z biologią i fizyką. Patronat honorowy na konkursem sprawuje prof. dr. hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne i Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN, a fundatorem nagród firma DuPont.

– Poziom tegorocznego konkursu był niezwykle wyrównany. Pomimo epidemii i przeprowadzenia konkursu online, udało nam się zebrać nie mniej zgłoszeń niż zwykle z prawie wszystkich regionów Polski. – mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

Tematem zwycięskiej pracy należącej do Mateusza Fido było „Badanie enzymów degradacji kapu z wykorzystaniem oligonukleotydowych sond aptamerowych”. Praca napisana została pod opieką naukową dr hab. Joanny Kowalskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Projektowanie leków opartych na RNA jest kluczowym zagadnieniem w dobie chorób wirusowych i nowotworowych. W pracy licencjackiej opracowano metodę pozwalającą na wysokoprzepustowe badanie aktywności i specyficzności enzymów dekapujących, które pełnią kluczową rolę w stabilizacji oraz metabolizmie RNA w komórce.

Zwycięzca konkursu - Mateusz Fido

Srebrny Medal Chemii zdobył Maciej Gancewski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego praca „Quantum scattering of diatomic molecules with non-zero spin” pod opieką dr hab. Piotra Wcisło, prof. UMK dotyczyła kwantowego opisu zderzeń molekularnych z uwzględnieniem spinu elektronów oddziałujących cząsteczek. Przedstawiono w niej wyniki obliczeń, kluczowe dla badań atmosfery Ziemi, rozpraszania cząsteczek tlenu i azotu, co stanowi pierwszą tego typu analizę teoretyczną układu O2-N2.

Trzecią Nagrodę – Brązowy Medal Chemii otrzymał Roman Gańczarczyk z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz jego praca „Pochodne ditienopirolu z podstawnikami akceptorowymi przy atomie azotu: opracowanie i optymalizacja metody syntezy oraz badanie wybranych właściwości”. W ramach pracy inżynierskiej został zaprojektowany oraz otrzymany nowy półprzewodnik organiczny o charakterze donorowo-akceptorowym. Wykonane badania spektroskopowe i elektrochemiczne pozwoliły na zaklasyfikowanie tego związku jako potencjalnego materiału do konstrukcji urządzeń elektrooptycznych.

Wyróżnienia DuPont otrzymaili: Magdalena Jankowska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, Angelika Mieszczanin z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Alicja Tymczewska z Wydziału Chemii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nagrodę Finalistów otrzymała Magdalena Maria Kaźmierczak z Wydział Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Najważniejsze kryteria, którymi kierowało się jury to: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań. Na laureata Złotego Medalu Chemii czekała nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Zdobywca Srebrnego Medalu otrzymał nagrodę 5 tys. złotych, a Brązowego – 2,5 tys. złotych. Oprócz nagród głównych przyznane zostały także trzy wyróżnienia firmy DuPont o wartości 2 tys. złotych. Wszyscy finaliści konkursu zyskali możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach.

– To ogromny zaszczyt dla naszej firmy już po raz dziesiąty organizować wspólnie z Instytutem Chemii Fizycznej PAN ten prestiżowy konkurs. Poprzednie edycje dowiodły o ogromnym potencjale i wiedzy uczestników, pod którego wrażeniem jesteśmy do dzisiaj. Jestem pewien że ta edycja także okaże się pod tym względem wyjątkowa.– mówi Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland.

Ogłoszenie końcowych wyników konkursu odbyło się 3 grudnia 2020 podczas uroczystego spotkania w formie telekonferencji online, podczas którego obecni byli organizatorzy, laureaci oraz ich promotorzy a także wszyscy patroni konkursu.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu na stronie internetowej: www.zlotymedalchemii.pl.

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w dziewięciu zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie  i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie. 

DuPont (NYSE: DD) od 1802 roku dostarcza na globalny rynek światowej klasy rozwiązania naukowe i inżynieryjne, w postaci innowacyjnych produktów, materiałów i usług. Firma wierzy, że poprzez współpracę z klientami, rządami, organizacjami pozarządowymi i liderami, można pomóc w znalezieniu  rozwiązań dla takich globalnych wyzwań, jak zapewnienie wystarczającej ilości zdrowej żywności dla ludzi na całym świecie, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, a także ochrona życia i środowiska. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat firmy DuPont i jej zaangażowania w innowacyjność, odwiedź www.dupont.com.

KONTAKT:
prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski 
Koordynator konkursu Złoty Medal Chemii
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
tel. +48 22 343 32 26
email: zlotymedalchemii@ichf.edu.pl

prof. dr hab. Marcin Opałło
Dyrektor Instytutu Chemii Fizycznej PAN
tel. +48 22 3433108
email: mopallo@ichf.edu.pl

Emilia Strzyż
Marketing Communications Specialist 
Specialty Products Sp. z o.o.
tel. +48 606 472 699
email: emilia.strzyz@dupont.com

POWIĄZANE STRONY WWW:

Strona konkursu Złoty Medal Chemii: http://www.zlotymedalchemii.pl/
Strona firmy DuPont Poland: http://www.dupont.pl/
Strona Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk: http://www.ichf.edu.pl/
Serwis prasowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN: http://www.ichf.edu.pl/press/

  • Data wpisu: 4.12.2020