Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN

Czas czytania: około 1 minuta

Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN

Zawiadomienie o wyborze dyrektora
Instytutu Chemii Fizycznej PAN
z siedzibą ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2021 poz. 45 t.j.), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN z siedzibą ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r., wyłoniła kandydaturę dr hab. Adama Kubasa na stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN z siedzibą ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu Prezes PAN z dniem 1 października 2023 r. powierzył dr hab. Adamowi Kubasowi funkcję dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN z siedzibą ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 30 września 2027 r.

Pismo (link)

Gratulujemy dr hab. Adamowi Kubasowi prof. Inst. powołania na stanowisko Dyrektora IChF PAN.

Jednocześnie życzymy niesłabnącego zapału w realizacji planów i zamierzeń na nowym stanowisku, przyczynienia się do dalszego rozwoju naszego instytutu oraz dumy i satysfakcji z wykonywanej pracy.

  • Data wpisu: 31.08.2023