Prof. Krzysztof Palczewski nagrodzony przez Amerykańskie Towarzystwo Farmakologii i Terapii Doświadczalnej

Czas czytania: około 1 minuta

Prof. Krzysztof Palczewski nagrodzony przez Amerykańskie Towarzystwo Farmakologii i Terapii Doświadczalnej

Współzałożyciel ICTER Prof. Krzysztof Palczewski został tegorocznym laureatem Nagrody Goodman and Gilman Award in Receptor Pharmacology w uznaniu jego nowatorskich i odkrywczych badań nad mechanizmami aktywacji receptorów sprzężonych z białkami G, które przyczyniły się do lepszego zrozumienia struktury receptorów, mechanizmów sygnalizacji, defektów prowadzących do chorób oraz metod leczenia umożliwiających zachowanie wzroku.

Nagroda im. Louisa S. Goodmana i Alfreda Gilmana w dziedzinie farmakologii receptorów została ustanowiona w 1980 roku w USA, w celu wyróżnienia i stymulowania wybitnych badań w dziedzinie farmakologii receptorów biologicznych. Badania takie mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów procesów biologicznych i potencjalnie stanowić podstawę do odkrycia leków przydatnych w leczeniu chorób. 

Źródło/więcej informacji: link

  • Data wpisu: 31.05.2022