Konkurs na najlepsze prace w roku 2022 r. rozstrzygnięty!

Czas czytania: około 2 minuty

Konkurs na najlepsze prace w roku 2022 r. rozstrzygnięty!

26 lutego 2024 r. Rada Naukowa IChF PAN podczas publicznej części posiedzenia ogłosiła wyniki konkursu na najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2022 roku. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Wyniki konkursu:

I Nagroda

Elavenil Ganesan, Thomas Custer, Arun-Libertsen Lawzer, Jean-Claude Guillemin, Robert Kołos
Unusual Quartet-Doublet Phosphorescence from the Phosphaetynyl Radical, CP
Angewandte Chemie International Edition 2022, 61, e20221052,
za odkrycie nietypowej fosforescencji astrochemicznie ważnego rodnika

II Nagroda

Kristina Kristinaityte, Adam Mames, Mariusz Pietrzak, Franz F. Westermair, Wagner Silva, Ruth M. Gschwind, Tomasz Ratajczyk, Mateusz Urbańczyk
Deeper Insight into Photopolymerization: the Synergy of Time-Resolved Nonuniform Sampling and Diffusion NMR
Journal of the American Chemical Socjety 2022, 144 13938,
za pokazanie korzyści z połączenia dwóch czasowo-rozdzielczych metod NMR w badaniach procesów polimeryzacji

III Nagroda

Nazar Rad, Volodymyr Sashuk
A light-gated regulation of the reaction site by a cucurbit[7]uril macrocycle
Chemical Science 2022, 15, 12440,
za projekt i syntezę cząsteczki makrocyklicznej wykazującej przełączanie kontrolowane światłem.

Wyróżnienia:

  • Faria Khan, et al., Cytotoxicity and oxidative stress induced by atmospheric mono-nitrophenols in human lung cells, Environmental Pollution 2022, 301, 119010.
  • Adam Kowalski, et al., Effective screening of Coulomb repulsions in water accelerates reactions of like-charged compounds by orders of magnitude, Nature Communications 2022, 13, 6451.
  • Ambrose A. Melvin, et al., Spatially Controlled CO2 Conversion Kinetics in Natural Leaves for Motion Generation, Angewandte Chemie International Edition 2022, e20220505298
  • Katarzyna O. Rojek, et al., Microfluidic Formulation of Topological Hydrogels for Microtissue Engineering, Chemical Review 2022, 122 16839.
  • Taras Verkholyak, et al., Less Is More: Can Low Quantum Capacitance Boost Capacitive Energy Storage?, The Journal of Physical Chemistry Letters 2022, 13, 10976.
  • Autor: dr Anna Przybyło-Józefowicz
  • Data wpisu: 5.03.2024