Szczegóły ogłoszenia

Miejsce pracy

ZD CHEMIPAN Instytutu Chemii Fizycznej PAN

Instytucja finansująca

Nie dotyczy

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Specjalista ds. Handlowych, ZD CHEMIPAN, 20/2022

Opis

ZD CHEMIPAN Instytutu Chemii Fizycznej PAN wprowadza swoje produkty na rynek już od ponad 50 lat i specjalizuje się w wytwarzaniu substancji chemicznych o wysokiej czystości. Szczególne miejsce w ofercie ZD CHEMIPAN zajmują środki wabiące owady oraz pułapki, służące do monitorowania populacji szkodników w lasach oraz uprawach sadowniczych i ogrodniczych, oparte głównie na semiozwiązkach.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Zadania i obowiązki w projekcie

• ścisła współpraca z Kadrą Zarządzającą
• utrzymywanie kontaktów handlowych z klientami krajowymi i zagranicznymi
• badanie i analiza oraz stałe monitorowanie rynku produktów chemicznych
• pozyskiwanie nowych klientów
• obsługa zamówień krajowych i zagranicznych
• obsługa danych handlowych w systemach komputerowych
• kompleksowe prowadzenie ewidencji zakupów, zamówień i sprzedaży
• przygotowywanie zestawień i raportów oraz materiałów promocyjnych
• wykonywanie tłumaczeń tekstów niezbędnych do przygotowania ofert

Oferta
Wymagania

Wymagania

• wykształcenie wyższe
• umiejętność pracy w zespole
• zdolność analitycznego myślenia
• inicjatywa i samodzielność w działaniu
• wysokie standardy komunikacji werbalnej
• systematyczny i uporządkowany sposób działania
• podstawowa znajomość specyfiki branży chemicznej
• umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów handlowych
• umiejętność wyszukiwania informacji i ich systematyzowania
• umiejętność obsługi komputerowych systemów gromadzenia i przetwarzania danych
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
• znajomość innych języków obcych będzie atutem
• znajomość zagadnień z zakresu entomologii będzie atutem

Dodatkowe informacje

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie Aplikacji drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@ichf.edu.pl i zatytułowanie maila: Rekrutacja 20/2022

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

30.06.2022 23:59

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 2.06.2022

Dołącz do nas