Szczegóły ogłoszenia

Instytucja finansująca

Fundusz Polskiej Nauki

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii

Kierownik

Prof. dr. hab. Jacek Jemielity

Opis

Zadanie Badawcze koncentruje się na opracowaniu nowej generacji terapeutyków mRNA i ich zastosowaniu w immunoterapii nowotworów. Zadanie Badawcze będzie realizowane przez zespół naukowców z MIBMiK (koordynator), Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Zadania i obowiązki w projekcie

Opracowanie i zastosowanie testów kontroli integralności i jakości do analizy mRNA zawierającego zmodyfikowane ogony poli(A) i cyrkularnych mRNA.

Oferta

Nazwa stanowiska

Stażysta podoktorski (Adiunkt)

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę, pełen etat

Wynagrodzenie

14 000 zł brutto brutto miesięcznie plus ‘trzynastka’

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.09.2023

Okres zatrudnienia

24 miesięce

Oferujemy

Motywujące i przyjazne środowisko pracy, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość pracy w innowacyjnym projekcie.

Wymagania

Dyscyplina naukowa

Nauki chemiczne, chemia biorganiczna, chemia biologiczna

Wymagania

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574, nowelizowana 04.2023, Dz. U. z 2023 r., poz. 742) i Statucie UW;
 2. Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora z chemii, chemii organicznej, chemii biologicznej, biochemii lub pokrewnej dziedziny;
 3. Kandydat musi posiadać doświadczenie w syntezie chemicznej oraz  badaniach biochemicznych i biofizycznych kwasów nukleinowych i ich składników;
 4. Zobowiązanie do przestrzegania zasad zakazu konkurencji zgodnie z wytycznymi programu WIB
Wymagane dokumenty
 1. List motywacyjny
 2. Aktualny życiorys
 3. Kopia dyplomu doktorskiego lub innego dokumentu potwierdzającego, że kandydat uzyska stopień doktora najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie
 4. Lista publikacji i wystąpień konferencyjnych
 5. Minimum 2 kontakty do osób, które mogą udzielić referencji (wraz z numerami telefonu oraz adresami e-mail)
 6. Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 7. Podpisane oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów, zawarte w następujących dokumentach: Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019, Par. 126 Statutu UW Uchwała nr 443 z 26 czerwca 2019
Dodatkowe informacje

Zapytania związane z konkursem prosimy kierować do: j.jemielity@cent.uw.edu.pl

Forma nadsyłania zgłoszeń: Mailowo na adres: careers@cent.uw.edu.pl z tytułem maila ‘CeNT-38-2023’ z wiadomością do j.jemielity@cent.uw.edu.pl

Sposób informowania o wynikach konkursu: e-mail, strona internetowa UW, CeNT, BIP MEiN

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Po dokonaniu wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej.

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

31.07.2023 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

15.08.2023

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 15.06.2023

Dołącz do nas