Szczegóły ogłoszenia

Miejsce pracy

Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri do badań nad fizyką i chemią bakterii

Instytucja finansująca

ICHF PAN

Opis projektu

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Koordynator administracyjno-operacyjny, Dioscuri, Rekrutacja nr 15/2023

Kierownik

Dr Bartłomiej Wacław

Opis

Osoba zatrudniona będzie pracować w Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri do badań nad fizyką i chemią bakterii.

Głównym celem działalności Centrum jest zrozumienie w jaki sposób patogeniczne bakterie rozmnażają się i ewoluują w ich naturalnym środowisku: we wnętrzu komórki zwierzęcej oraz w płynach ustrojowych. Więcej informacji na stronie https://dioscuricentrebacteria.com/

Opis stanowiska

Liczba wakatów

1

Zadania i obowiązki w projekcie

 • Obsługa procesów związanych z dokonywaniem zakupów na potrzeby Zespołu;
 • Obsługa administracyjna procesów rekrutacyjnych na potrzeby Zespołu, w tym w szczególności zapewnienie prawidłowości ich realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Wsparcie członków Zespołu obcokrajowców w zakresie legalizacji ich pobytu w Polsce: pozwolenia na pracę, przedłużenia wiz itp.;
 • Wsparcie członków Zespołu w kontaktach z administracją Instytutu, w tym w szczególności z Kadrami, Działem Grantów i Działem Zakupów;
 • Wsparcie kierownika Zespołu w organizacji i planowaniu wyjazdów służbowych;
 • Wspieranie kierownika Zespołu w przygotowywaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych;
 • Obsługa administracyjnej realizacji projektów badawczych oraz czynny udział w przygotowywaniu sprawozdań (prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami projektu, przygotowywane raportów, wniosków o płatność itp.), nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków projektów zgodnie z przepisami wnioskiem;
 • Konsultowanie i uzgadnianie z Działem Grantów spraw związanych z przygotowaniem i realizacją projektów realizowanych w Zespole;
 • Wsparcie doktorantów w kontaktach z Sekretariatem Szkoły Doktorskiej;
 • Pomoc w planowaniu budżetu Zespołu i monitorowanie jego wykonania;
 • Koordynacja czasu pracy członków Zespołu;
 • Organizacja spotkań członków zespołu i partnerów zewnętrznych;
 • Nadzorowanie organizacji pracy w laboratoriach, w tym sprawdzanie porządku, koordynacja prac porządkowych, koordynacja konserwacji sprzętu (w tym monitorowanie wymiany filtrów, butli z gazem, przeglądów technicznych, itp.), koordynacja inwentaryzacji odczynników i sprzętu w laboratorium;
 • Obsługa administracyjna spraw związanych z patentowaniem wyników prac badawczych Zespołu;
 • Nadzór nad stroną internetową Zespołu, w tym pomoc w bieżącej aktualizacja jej treści.
Oferta

Nazwa stanowiska

Koordynator administracyjno-operacyjny

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę na pełen etat

Wynagrodzenie

Do negocjacji

Planowana data rozpoczęcia pracy w projekcie

1.06.2023

Okres zatrudnienia

24 miesiące z możliwością przedłużenia

Oferujemy

 • Zatrudnienie w stabilnej i wiarygodnej instytucji;
 • Praca w zespole naukowców zajmujących się innowacyjnymi i interdyscyplinarnymi badaniami;
 • Przyjemną atmosferę w pracy;
 • Pakiet socjalny (dofinansowanie sportu i kultury).
Wymagania

Wymagania

 • wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk przyrodniczych (chemia, biologia, fizyka), mile widziany doktorat;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • doświadczenie pracy w laboratorium badawczym;
Wymagane dokumenty
 • CV;
 • krótki opis doświadczenia kandydata/kandydatki istotny w kontekście oferowanego stanowiska;
 • Kontakt do osób mogących wystawić referencje.
Dodatkowe informacje

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo na adres rekrutacja@ichf.edu.pl w temacie wiadomości wpisując Rekrutacja 15/2023, zgłoszenia przesłane z innym tytułem nie będą rozpatrywane.

Terminy

Termin przyjmowania zgłoszeń

11.05.2023 23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu

31.05.2023

Ogłoszenie archiwalne. Dziękujemy wszystkim kandydatom za złożone aplikacje.

Data ogłoszenia: 17.04.2023

Dołącz do nas